PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : اکانت سیسیکم روزانه برای jsc sport در هر سه جهتworld II
01-03-2012, 14:40
با سلام این اکانتها روزانه تغییر پیدا میکنن برای یک روز کار میدن ولی بعضی مواقع برای سه روز هم جواب دادن

world II
01-03-2012, 14:41
JSC Sports +1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 HD1 & HD2
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,1 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,2 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,3 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,4 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,5 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,6 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,7 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,8 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,9 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,10 www.eucccam.com USER===JscFull-G,1 ====to===> JscFull-G,100
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,90 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,91 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,92 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,93 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,94 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,95 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,96 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,97 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,98 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,99 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-G,100 www.eucccam.com

world II
01-04-2012, 03:12
JSC Sports +1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 HD1 & HD2
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,1 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,2 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,3 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,4 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,5 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,6 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,7 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,8 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,9 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,10 www.eucccam.com USER===JscFull-J,1 ====to===> JscFull-J,100
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,90 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,91 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,92 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,93 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,94 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,95 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,96 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,97 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,98 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,99 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,100 www.eucccam.com

world II
01-06-2012, 23:08
JSC Sports +1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 HD1 & HD2
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,1 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,2 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,3 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,4 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,5 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,6 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,7 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,8 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,9 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,10 www.eucccam.com USER===JscFull-J,1 ====to===> JscFull-J,100
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,90 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,91 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,92 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,93 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,94 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,95 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,96 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,97 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,98 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,99 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-J,100 www.eucccam.com

pooya3311
01-07-2012, 00:46
درود
با تشکر از شما دوست گرامی
اکانت های یک روزه معمولا داری کیفیت خوبی نیستند و اگر اندکی سرعت اینترنت مناسب نباشه قطع یا دارای فریض زیاد میشند به همین دلیل کسی زیاد دنبال این نوع اکانت ها نمیره

world II
01-07-2012, 01:04
درود
با تشکر از شما دوست گرامی
اکانت های یک روزه معمولا داری کیفیت خوبی نیستند و اگر اندکی سرعت اینترنت مناسب نباشه قطع یا دارای فریض زیاد میشند به همین دلیل کسی زیاد دنبال این نوع اکانت ها نمیره


با تشکر از نظر دوست عزیز این اکانتها اسم یک روزه روشونه ولی 2 الی 3 روز کار میدن
در ضمن من با سرعت پایین تستش کردم به خوبی و بدون فریز جواب داده

world II
01-07-2012, 17:07
JSC Sports +1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 HD1 & HD2
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,1 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,2 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,3 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,4 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,5 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,6 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,7 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,8 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,9 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,10 www.eucccam.com USER===JscFull-M,1 ====to===> JscFull-M,100
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,90 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,91 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,92 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,93 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,94 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,95 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,96 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,97 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,98 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,99 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-M,100 www.eucccam.com

world II
01-10-2012, 01:53
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,1 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,2 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,3 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,4 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,5 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,6 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,7 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,8 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,9 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,10 www.eucccam.com USER===JscFull-F,1 ====to===> JscFull-F,100
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,90 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,91 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,92 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,93 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,94 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,95 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,96 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,97 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,98 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,99 www.eucccam.com
C: Full-Sports.no-ip.biz 5050 JscFull-F,100 www.eucccam.com

world II
01-27-2012, 02:10
http://www.eucccam.com/images/full.png

CCcam Free Server

C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,1 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,2 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,3 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,4 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,5 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,6 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,7 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,8 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,9 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,10 www.eucccam.com

USER===JscFullHD-TSZ,1 ====to===> JscFullHD-TSZ,200

C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,190 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,191 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,192 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,193 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,194 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,195 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,196 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,197 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,198 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,199 www.eucccam.com
C: Jsc-Sports.zapto.org 5050 JscFullHD-TSZ,200 www.eucccam.com (http://www.eucccam.com/)

world II
01-29-2012, 06:16
http://www.eucccam.com/images/full.png
Online... We're Back...CCcam Free Server

C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,1 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,2 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,3 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,4 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,5 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,6 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,7 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,8 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,9 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,10 www.eucccam.com

USER===JscFullHD-VAP,1 ====to===> JscFullHD-VAP,200

C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,190 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,191 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,192 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,193 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,194 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,195 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,196 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,197 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,198 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,199 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-VAP,200 www.eucccam.com (http://www.eucccam.com/)

world II
01-30-2012, 02:58
http://www.eucccam.com/images/full.png

CCcam Free Server

C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,1 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,2 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,3 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,4 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,5 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,6 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,7 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,8 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,9 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,10 www.eucccam.com

USER===JscFullHD-BGM,1 ====to===> JscFullHD-BGM,200

C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,190 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,191 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,192 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,193 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,194 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,195 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,196 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,197 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,198 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,199 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BGM,200 www.eucccam.com (http://www.eucccam.com/)

world II
02-01-2012, 14:52
CCcam Free Server

C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,1 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,2 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,3 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,4 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,5 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,6 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,7 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,8 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,9 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,10 www.eucccam.com

USER===JscFullHD-NUI,1 ====to===> JscFullHD-NUI,200

C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,190 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,191 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,192 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,193 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,194 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,195 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,196 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,197 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,198 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,199 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-NUI,200 www.eucccam.com (http://www.eucccam.com/)

MOHAMMAD HD II
02-01-2012, 15:48
با تشکر،لطف میکنید طریقه وارد کردن این کدهایcccam را برای رسیور ایکس کروز 400 اچ دی راهنمائی کنید.

world II
02-01-2012, 16:26
با تشکر،لطف میکنید طریقه وارد کردن این کدهایcccam را برای رسیور ایکس کروز 400 اچ دی راهنمائی کنید.


http://www.sat2hd.ws/images/icons/aa98789cfb69.gif آموزش کامل نصب و راه اندازی پلاگین و اکانت یوروکم بر روی رسیورهای ((( xdsr 400hd )))

درود

پلاگین زیر قابلیت اتو استارت برای امولاتورهای سی سی کم بتا4 - CCcamd و Xcamclient را بخوبی فراهم کرده است
برای اینکار 3 آیکون در نظر گرفته شده

CCcamd-start
Xcamclient-start
کافیست پس از نصب پلاگین. آیکون امولاتور مورد نظر را روی auto و رسیور را ریستارت کنید(توسط دکمه پشتی و یا از برق بکشید)و نیازی به استارت امولاتور نیست.
پس از بالا آمدن رسیور . امولاتورهای فوق اتواستارت خواهند شد
دقت کنید پلاگین زیر فقط حاوی 3 امولاتور هست و امولاتورهای Mcas ,Mclient و ....را باید جداگانه نصب کنید
برای غیر فعال شدن امولاتور استارت شده .ابتدا آنرا stop کرده و سپس آیکون امولاتور مربوطه را روی manual قرار دهید
نظر به عدم کارایی بتا 5 نسبت به بقیه . این امولاتور در این پلاگین حذف شد
سرعت بازگشایی و تعویض کانال در امولاتور Xcamclient بسیار بهتر و بیشتر از قبل شده و محسوس است.

دقت کنید کانفیگ جدید Xcam به این صورت هست(که از اینببعد این کانفیگ نهایی برای Xcam خواهد بود)
C: eurocam-ir.ath.cx 20009 0 9eurocam abcdef
C: eurocamsharing.ath.cx 30002 0 9eurocam abcdef
C: eurocamsharing.ath.cx 20009 0 9eurocam abcdef

یا

C: eurocam-ir.ath.cx 20009 0/0/0 9eurocam abcdef
C: eurocamsharing.ath.cx 30002 0/0/0 9eurocam abcdef
C: eurocamsharing.ath.cx 20009 0/0/0 9eurocam abcdefتنها تفاوت با سی لاین سی سی کم .تعاریف emm/caid/mask بین پورت و یوزر نیم هست
میتونید آنرا بصورت یک عدد 0 نوشته و یا بطور کامل بصورت 0/0/0 تعریف کنید که در صورتی که کامل تعریف کنید Xcamconfigure هم درست عمل خواهد کرد و قابلیت ویرایش اکانت بصورت دستی را خواهید داشت

برای راهنمایی بیشتر فایل CCcam.cfg در پوشه etc را باز کرده و مطالعه کنید.

مطابق روال پلاگینهای سابق بنده .کانفیگ همه امولاتورهای در پوشه var/etc و به نام CCcam.cfg هست ؛
مثال بالا فقط برای امولاتورهای بنده کاربرد داره
لطفا قبل از نصب این پلاگین . پلاگین قبلی را پاک کنید
حاوی جدیدترین فایل prio سایت یوروکم.


لینک دانلود : http://www.4shared.com/file/suDY3L8w/plugin.htm (http://www.4shared.com/file/suDY3L8w/plugin.html)


__________________


دوست عزیز فقط کافیست این یوزرنیم و پسورد و هاست و پورتی که من برای باز کردن الجزیره میزارم رو قرار بدید
موفق باشید4xvim2p

world II
02-02-2012, 06:02
CCcam Free Server

C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,1 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,2 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,3 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,4 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,5 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,6 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,7 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,8 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,9 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,10 www.eucccam.com

USER===JscFullHD-BPX,1 ====to===> JscFullHD-BPX,200

C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,190 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,191 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,192 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,193 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,194 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,195 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,196 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,197 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,198 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,199 www.eucccam.com
C: 109.169.87.125 5050 JscFullHD-BPX,200 www.eucccam.com (http://www.eucccam.com/)

www.gshare.ir
06-23-2012, 11:04
سرور سیسیکم امروز شنبه3خرداد

C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Quarter1 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Quarter2 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Quarter3 satna.tv


== 400 User ==>


C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Quarter398 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Quarter399 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Quarter400 satna.tv

www.gshare.ir
06-24-2012, 10:55
امروز یکشنبه 4 خرداد


C: cccam-jsc.sytes.net 12555 fra-spa1 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 fra-spa2 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 fra-spa3 satna.tv


== 400 User ==>


C: cccam-jsc.sytes.net 12555 fra-spa398 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 fra-spa399 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 fra-spa400 satna.tv

www.gshare.ir
07-02-2012, 14:41
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final1 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final2 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final3 satna.tv== 400 User ==>


C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final398 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final399 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final400 satna.tv

www.gshare.ir
07-08-2012, 23:14
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final1 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final2 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final3 satna.tv

USER===super-final1====to===>super-final300


C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final297 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final298 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final299 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final300 satna.tv

www.gshare.ir
07-13-2012, 15:35
سرور جمعه
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final3 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final1 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final4 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final40 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final93 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final47 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final35 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final45 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final28 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final34 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final55 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final37 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final33 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final42 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final95 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final29 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final30 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final27 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final24 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final99 satna.tv

***** host: cccam-jsc.sytes.net:12555 cccam version: 2.0.11 cards: 3
SRG Swiss (13E)
JSC Sports (13E/20E/26E/7W)

www.gshare.ir
07-14-2012, 12:30
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final3 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final83 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final5 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final4 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final1 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final75 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final23 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final22 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final21 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final281 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final282 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final280 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final279 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final278 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final277 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final275 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final276 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final274 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final273 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final272 satna.tv

***** host: cccam-jsc.sytes.net:12555 cccam version: 2.0.11 cards: 3
SRG Swiss (13E)
JSC Sports (13E/20E/26E/7W)

www.gshare.ir
07-14-2012, 12:31
C: extracccam.zapto.org 17000 stept4 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept3 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept2 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept1 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept37 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept17 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept72 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept27 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept200 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept199 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept198 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept43 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept49 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept87 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept88 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept45 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept51 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept69 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept28 extracccam.blogspot.de
C: extracccam.zapto.org 17000 stept16 extracccam.blogspot.de

***** host: extracccam.zapto.org:17000 cccam version: 2.0.11 cards: 2
JSC Sports (13E/20E/26E/7W)
JSC Sports
Issuer JSC Sport+ (13E)

www.gshare.ir
07-16-2012, 09:39
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final4 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final100 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final99 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final97 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final96 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final95 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final94 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final93 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final92 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final91 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final73 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final72 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final71 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final78 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final48 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final77 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final76 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final75 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final70 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final68 satna.tv

***** host: cccam-jsc.sytes.net:12555 cccam version: 2.0.11 cards: 3
SRG Swiss (13E)
JSC Sports (13E/20E/26E/7W)

www.gshare.ir
07-17-2012, 14:03
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final75 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final78 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final80 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final79 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final82 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final61 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final2 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final3 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final1 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final95 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final68 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final70 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final76 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final77 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final48 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final71 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final72 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final73 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final91 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final94 satna.tv

***** host: cccam-jsc.sytes.net:12555 cccam version: 2.0.11 cards: 4
JSC Sports (13E/20E/26E/7W)
SRG Swiss (13E)

www.gshare.ir
07-18-2012, 12:54
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final61 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final258 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final75 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final82 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final95 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final70 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final77 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final76 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final68 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final73 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final94 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final91 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final228 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final71 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final72 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final79 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final80 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final1 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final2 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final78 satna.tv

***** host: cccam-jsc.sytes.net:12555 cccam version: 2.0.11 cards: 4
SRG Swiss (13E)
JSC Sports (13E/20E/26E/7W)

www.gshare.ir
07-23-2012, 12:42
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final98 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final99 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final100 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final20 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final19 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final18 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final17 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final16 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final15 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final14 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final13 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final12 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final11 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final10 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final7 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final6 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final9 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final5 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final8 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final309 satna.tv

***** host: cccam-jsc.sytes.net:12555 cccam version: 2.0.11 cards: 3
JSC Sports (13E/20E/26E/7W)
SRG Swiss (13E)

www.gshare.ir
07-26-2012, 14:00
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final13 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final133 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final8 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final5 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final309 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final9 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final6 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final7 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final11 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final10 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final12 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final14 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final15 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final16 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final17 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final99 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final98 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final20 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final18 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final19 satna.tv

***** host: cccam-jsc.sytes.net:12555 cccam version: 2.0.11 cards: 3
SRG Swiss (13E)
JSC Sports (13E/20E/26E/7W)

www.gshare.ir
07-28-2012, 13:11
C: cccam86.dyndns.org 13000 vbms1h ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 7cs6b4 ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 ao0htx ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 9qyrow ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 15x0q4 ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 nan76f ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 sb8187 ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 3hp58u ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 6087gq ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 48i81p ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 kdmv87 ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 7nntdj ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 buje5d ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 k6d9u1 ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 cf1q87 ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 0ef7xh ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 goulu0 ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 rp1y5m ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 u28ang ahbab-dz.com
C: cccam86.dyndns.org 13000 t57khf ahbab-dz.com

***** host: cccam86.dyndns.org:13000 cccam version: 2.0.11 cards: 1
JSC Sports (13E/20E/26E/7W)

www.gshare.ir
07-31-2012, 18:22
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final91 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final16 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final88 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final17 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final19 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final18 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final20 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final100 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final98 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final99 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final13 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final10 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final15 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final7 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final9 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final6 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final11 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final8 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final5 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 super-final12 satna.tv

world II
08-08-2012, 10:48
باز کردن الجزیره و پکیجهای دیگر در لیست زیر
csat-sky de-nova-jsc-meo-zon digi tv...
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,1 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,2 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,3 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,4 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,5 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,6 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,7 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,8 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,9 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,10 www.mecccam.com
USER=== cccam4ever,1 ====to===> cccam4ever,100
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,90 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,91 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,92 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,93 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,94 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,95 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,96 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,97 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,98 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,99 www.mecccam.com
C: 46.4.147.47 12000 cccam4ever,100 www.mecccam.com

www.gshare.ir
11-09-2012, 13:51
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb3 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb400 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb1 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb399 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb398 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb2 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb4 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb5 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb196 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb191 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb192 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb195 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb194 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb199 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb183 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb177 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb175 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb176 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb143 satna.tv
C: cccam-jsc.sytes.net 12555 Bvb259 satna.tv