PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور FANTOME 1. تمام سوالات و مشکلات رسیورfantome در این تاپیک
 2. اعلام وضعیت شرینگ رسیور fantomeدر همه جهت ها فقط در این تاپیک
 3. سافتور جدید تیونر a رسیور FANTOME به تاریخ 9/11/2011
 4. سافتور جدید تیونر t2 رسیور FANTOME به تاریخ 2011/12/28
 5. نرم افزار جدید رسیورfantomeبه تاریخ2012/02/13 دیتا:w3
 6. سافتور جدید رسیور FANTOME (دانگل usb)به تاریخ 15/3/2012
 7. سافتورتیونر a وb رسیور fantome جهت استفاده از دانگل یو اس بی تمدید شرینگ(تست شده)به تاریخ 2010/5/7
 8. نرم افزار جدید رسیورfantomeبه تاریخ 13/7/2012 دیتا: W3
 9. رسیور فول اچدیfantom
 10. نرم افزار جدید رسیورfantomeبه تاریخ 14/11/2012 دیتا: W3 (دانگل usb )
 11. نرم افزار جدید رسیورfantome مدل Premium_HD به تاریخ 2013.10.16
 12. نرم افزار جدید رسیورfantome مدل Premium_HD ورژن 4.1.3 به تاریخ 2013.11.30
 13. نرم افزار جدید رسیورfantome مدل Multi-Media Player DUO MINI PLUS ورژن 4.1.3 به تاریخ 2013.10.30
 14. نرم افزار جدید رسیورfantome مدل BIOΣ HD ورژن 4.1.3 به تاریخ 2013.11.12
 15. نرم افزار جدید رسیورfantome مدل Multi-Media Player MINI F90 HD ورژن 1.3 به تاریخ 2013.12.12
 16. نرم افزار جدید رسیورfantome مدل ULTRA 1HD ورژن 1.5.37 به تاریخ 2013.12.14
 17. نرم افزار جدید رسیورfantome مدل ULTRA 2 HD ورژن 1.5.97 به تاریخ 2013.12.14
 18. نرم افزار جدید رسیورfantome مدل phantom_bios_ورژن v1.008 به تاریخ2014/02/09
 19. نرم افزار جدید رسیورfantome مدل phantom_MINI F90 HD_ورژن v2.1 به تاریخ2014/02/09
 20. نرم افزار جدید رسیورfantome مدل ULTRA 3 HD ON DEMAND ورژن 1.0.51 به تاریخ 2013.12.24
 21. نرم افزار جدید رسیورfantome مدل ULTRA 2 HD ورژن 1.6.53 به تاریخ 2013.12.24
 22. نرم افزار جدید رسیورfantome مدل ULTRA 3 HD ON DEMAND ورژن 1.0.51 به تاریخ 2013.12.24
 23. نرم افزار جدید رسیورfantome مدل ULTRA 2 HD ورژن 1.6.53 به تاریخ 2013.12.24
 24. نرم افزار جدید رسیورfantome مدل ULTRA 3 HD ورژن 1.6.60 به تاریخ 2013.12.30
 25. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل phantom bios hd ورژن v1.024 به تاریخ 2015.6.8
 26. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل PHANTON ULTRA HD TV ورژنV7.05.18 به تاریخ 2015.7.01
 27. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل PHANTON ULTRA HD TV ورژنV7.05.29 به تاریخ 2015.7.01
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Phantom مدلbios. ورژن V1026 به تاریخ 2015.07.19
 29. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل Phantom Bios ورژنV 1.028به تاریخ 2015.7.23
 30. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل PREMIUM_HD_ ورژنV4.6.8به تاریخ 2015.7.23
 31. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل Phantom Ultra 3 _ ورژنV1.1.278به تاریخ 2015.7.23
 32. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل PHANTON ULTRA HD TV ورژنv7.07.00به تاریخ 2015.8.04
 33. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل PHANTON ULTRA 5 HD _ ورژنV01.003به تاریخ 2015.09.12
 34. نرم افزار جدید رسیورphantom مدلRIO HD _ ورژنV01.001به تاریخ 2015.09.14
 35. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل PHANTON ULTRA 5 HD _ ورژنV01.004به تاریخ 2015.09.17
 36. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل PHANTON ULTRA 5 HD _ ورژنV01.005به تاریخ 2015.09.21
 37. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل PHANTOM RIO HD ورژنV02.002به تاریخ 2015.09.21
 38. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل PHANTOM BIOS HD ورژنV1.032به تاریخ 2015.09.21
 39. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل Phantom ultra3به تاریخ 2015.10.08
 40. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل Phantom Bios به تاریخ 2015.10.08
 41. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل PHANTOM RIO HD ورژنV02.004به تاریخ 2015.10.22
 42. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل PhantomUltra5_ ورژنV01_007به تاریخ 2015.10.22
 43. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل Phantom Bios به تاریخ 2015.11.28
 44. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل PhantomUltra5 ورژنV01_009به تاریخ 2016.01.08
 45. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل RIO ورژنV01_006به تاریخ 2016.01.08
 46. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل PhantomUltra5 ورژنV01_011به تاریخ 2016.01.28
 47. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل PhantomRio ورژنV01_008به تاریخ 2016.01.28
 48. نرم افزار جدید رسیورphantom مدل Ultra3 ورژنV1.2.14به تاریخ 2016.02.11
 49. نرم افزار جدید رسیورphantom مدلPhantomU3 ورژنV1.2.14به تاریخ 2016.02.11
 50. نرم افزار جدید رسیور PhantomUltra3. ورژنV1.2.17Vm بتاریخ 2016/02/20
 51. نرم افزار جدید رسیور Phantombios. ورژنV1.038.Vm بتاریخ 2016/02/20
 52. نرم افزار جدید رسیور PhantomUltra5.ورژنV01_015بتاریخ 2016/03/25
 53. نرم افزار جدید رسیور PhantomRio_ورژنV02_012بتاریخ 2016/03/25
 54. نرم افزار جدید رسیور PhantomUltraHD.ورژنV8.0288Vmبتاریخ 2016/04/11
 55. نرم افزار جدید رسیور Phantom Ultra Hd tv.ورژنV8.04.09.s21بتاریخ 2016/05/12
 56. نرم افزار رسیورPhantomRio_V02_019به تاریخ 2016.09.11
 57. نرم افزار رسیورPhantom Ultra5_V01_023به تاریخ 2016.09.11
 58. نرم افزار رسیورPhantom Rio2_V01_005به تاریخ 2016.09.11
 59. نرم افزار رسیور phantom-rio2-v01.007 به تاریخ 01/11/2016
 60. نرم افزار رسیور phantom-arena-v1.23 به تاریخ 01/11/2016
 61. نرم افزار جدید رسیورPhantom Rio_V02_022 به تاریخ 20/11/2016
 62. نرم افزار جدید رسیورPhantom Ultra5_V01_026 به تاریخ 20/11/2016
 63. نرم افزار جدید رسیورPhantom Rio2_V01_008 به تاریخ 20/11/2016
 64. نرم افزار جدید رسیور phantom مدل-ultra-3-nano-v1.67 به تاریخ 29/12/2016
 65. نرم افزار جدید رسیور phantom مدل-arena-v1.25 به تاریخ 29/12/2016
 66. نرم افزار جدید رسیور phantom مدلrio-hd-v02.023 به تاریخ 29/12/2016
 67. نرم افزار جدید رسیور phantom مدلultra-5-v01.027 به تاریخ 29/12/2016
 68. نرم افزار جدید رسیور phantom مدلultra-3- v1.2.69 به تاریخ 29/12/2016
 69. نرم افزار جدید رسیورphantom-ultra-3-nano-v1.70 تاریخ 2017/02/02
 70. نرم افزار جدید رسیورphantom-ultra-5-v01.028 تاریخ 2017/02/02
 71. نرم افزار جدید رسیورphantom-rio-hd-v02.024 تاریخ 2017/02/02
 72. نرم افزار جدید رسیورphantom-arena-v1.31 تاریخ 2017/02/02
 73. نرم افزار جدید رسیور Phantom مدلUltra5_V01_041 به تاریخ 28/8/2017
 74. نرم افزار جدید رسیور Phantom مدلRio_V02_037 به تاریخ 28/8/2017
 75. نرم افزار جدید رسیور Phantom مدلFOX ورژن V1.0.06 بتاریخ 2017/08/31
 76. نرم افزار جدید رسیور Phantom مدلRaze ورژن V1.0.06 بتاریخ 2017/08/31
 77. نرم افزار جدید رسیور Phantom مدل Rio2 ورژن V01_035 به تاریخ 20/12/2017
 78. نرم افزار جدید رسیور Phantom مدل Arena ورژن V165 به تاریخ 20/12/2017