PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور ATEMIO 1. نرم افزار جدید و رسمی رسیورATEMIO AM 520 HD TitanNit ورژنv1.49 به تاریخ31.01.2014
 2. نرم افزار جدید و رسمی رسیورATEMIO AM 7500 HD TitanNit ورژنv1.49 به تاریخ 31.01.2014
 3. نرم افزار جدید و رسمی رسیورATEMIO AM 7600 HD TitanNit ورژنv1.49 به تاریخ31.01.2014
 4. نرم افزار جدید و رسمی رسیورATEMIO AM 500 HD TitanNit ورژنv1.49 به تاریخ 31.01.2014
 5. نرم افزار جدید و رسمی رسیورATEMIO AM 510 HD TitanNit ورژنv1.49 به تاریخ 31.01.2014
 6. نرم افزار جديد و رسمي رسيور amiko مدل MiniHD_conax _ ورژن 1.6.09_v به تاريخ2014/02/06
 7. نرم افزار جديد و رسمي رسيور amiko مدلHD8300_conax _ ورژن 1.6.09_v به تاريخ2014/02/06
 8. نرم افزار جديد و رسمي رسيور amiko مدلHD8840_conax _ ورژن 1.6.09_v به تاريخ2014/02/06
 9. نرم افزار جديد و رسمي رسيور amiko مدلHD8360_conax _ ورژن 1.6.09_v به تاريخ2014/02/06
 10. نرم افزار جدید و رسمی رسیورATEMIO AM 510 HD TitanNit ورژنv1.51 به تاریخ 07.04.2014
 11. نرم افزار جدید و رسمی رسیورATEMIO AM 500 HD TitanNit ورژنv1.51 به تاریخ 07.04.2014
 12. نرم افزار جدید و رسمی رسیور atemio مدل atemio am 500 hd ورژن 1.54 به تاریخ 2014.05.22
 13. نرم افزار جدید و رسمی رسیور atemio مدل atemio am 510 hd ورژن 1.54 به تاریخ 2014.05.22
 14. نرم افزار جدید و رسمی رسیور atemio مدل atemio am 520 hd ورژن 1.54 به تاریخ 2014.05.22
 15. نرم افزار جدید و رسمی رسیور atemio مدل atemio am 7500 hd ورژن 1.54 به تاریخ 2014.05.22
 16. نرم افزارجدید و رسمی رسیور atemio مدل atemio am 7600 hd ورژن 1.54 به تاریخ 2014.05.22
 17. نرم افزار جدید و رسمی atemio مدل ATEMIO 510 به تاریخ 2014/05/27
 18. نرم افزار جدید و رسمی atemio مدل ATEMIO 520 به تاریخ 201/05/27
 19. نرم افزار جدید و رسمی atemio مدل ATEMIO 5200 به تاریخ 2014/05/27
 20. نرم افزار جدید و رسمی atemio مدلATEMIO 7600 به تاریخ 2014/05/27
 21. نرم افزار جدید و رسمی atemio مدل ATEMIO 700 به تاریخ 2014/05/27
 22. نرم افزار جدید و رسمی atemio مدل ATEMIO 7000 به تاریخ 2014/05/27
 23. Bootloader * برای ریسیور Atemio AM-8x00
 24. Bootloader * برای ریسیور Atemio AM-6200
 25. Bootloader * برای ریسیورهای Atemio AM 6000-6100
 26. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل Atemio atemio4you--atemio5x00 ورژن 2.3.5 به تاريخ :2014/12/24
 27. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل AM 6000 HD TitanNit ورژنv1.56 به تاريخ :2014/12/24
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل AM 6100 HD TitanNit ورژنv2.3.5 به تاريخ :2014/12/24
 29. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل AM 6200 HD TitanNit ورژنv2.3.5 به تاريخ :2014/12/24
 30. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل Atemio_ AM 6200 HD ورِِژن V1.55 به تاريخ :2015/01/05
 31. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل Atemio_ AM 6100 HD ورِِژن V1.55 به تاريخ :2015/01/05
 32. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل Atemio_ AM 6000 HD ورِِژن V1.55 به تاريخ :2015/01/05
 33. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل Atemio_ NEMESIS HD ورِِژن V1.56 به تاريخ :2014/12/20
 34. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل Atemio_ AM 500 HD ورِِژن V1.59 به تاريخ :2015/01/17
 35. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل Atemio_ AM 510 HD ورِِژن V1.59 به تاريخ :2015/01/17
 36. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل Atemio_ AM 520 HD ورِِژن V1.59 به تاريخ :2015/01/17
 37. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل Atemio_ AM 7600 HD PVR ورِِژن V1.59 به تاريخ :2015/01/17
 38. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل Atemio_ AM 7500 HD PVR ورِِژن V1.59 به تاريخ :2015/01/17
 39. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل Atemio_ AM 6200 HD ورِِژن V1.59 به تاريخ :2015/01/17
 40. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل Atemio_ AM 6100 HD ورِِژن V1.59 به تاريخ :2015/01/17
 41. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل Atemio_ AM 6000 HD ورِِژن V1.59 به تاريخ :2015/01/17
 42. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Atemio مدل Atemio_ AM 5200 HD ورِِژن V1.59 به تاريخ :2015/01/17
 43. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AV 500 HD ورژن v1.62 به تاریخ 2015.02.27
 44. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AV 510 HD ورژن v1.62 به تاریخ 2015.02.27
 45. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AV 520 HD ورژن v1.62 به تاریخ 2015.02.27
 46. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AV 5200 HD ورژن v1.62 به تاریخ 2015.02.27
 47. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AV 6100 HD ورژن v1.62 به تاریخ 2015.02.27
 48. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AV 6000 HD ورژن v1.62 به تاریخ 2015.02.27
 49. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AV 6200 HD ورژن v1.62 به تاریخ 2015.02.27
 50. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AV 7600 HD ورژن v1.62 به تاریخ 2015.02.27
 51. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AM 510 HD TitanNit ورژن v1.67 به تاریخ 2015.07.20
 52. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AM 500 HD TitanNit ورژن v1.67 به تاریخ 2015.07.20
 53. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AM 520 HD TitanNit ورژن v1.67 به تاریخ 2015.07.20
 54. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AM 7500 HD TitanNit ورژن v1.67 به تاریخ 2015.07.20
 55. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AM 5200 HD TitanNit ورژن v1.67 به تاریخ 2015.07.20
 56. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AM 7600 HD TitanNit ورژن v1.67 به تاریخ 2015.07.20
 57. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AM 6200 HD TitanNit ورژن v1.67 به تاریخ 2015.07.20
 58. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AM 6100 HD TitanNit ورژن v1.67 به تاریخ 2015.07.20
 59. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل Av700 HD TitanNit ورژن v1.67 به تاریخ 2015.07.20
 60. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AM 6000 HD TitanNit ورژن v1.67 به تاریخ 2015.07.20
 61. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل Av7000 HD TitanNit ورژن v1.67 به تاریخ 2015.07.20
 62. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل NEMESIS ورژن v1.67 به تاریخ 2015.07.20
 63. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل NEMESIS TitanNit ورژن v1.69 به تاریخ 2015.10.20
 64. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AM 7600 HD TitanNit ورژن v1.69 به تاریخ 2015.10.20
 65. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AM 6200 HD TitanNit ورژن v1.69 به تاریخ 2015.10.20
 66. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AM 6100 HD TitanNit ورژن v1.69 به تاریخ 2015.10.20
 67. نرم افزار جدید رسیور Atemio مدل AV 7000 HD PVR ورژن v1.69 به تاریخ 2015.10.20
 68. نرم افزار جدید رسیور Atevio مدل Atevio AV 700 HD TitanNit ورژن v1.69 به تاریخ 2015.10.20
 69. نرم افزار اورجینال کارخانه رسیور Atemioمدل AM 6000 HD ورژن v3.0به تاریخ 2015.10.20
 70. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 6000 HD TitanNit ورژن v1.69 به تاریخ 2015.10.20
 71. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 520 HD TitanNit ورژن v1.69 به تاریخ 2015.10.20
 72. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 510 HD TitanNit ورژن v1.69 به تاریخ 2015.10.20
 73. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 510 HD TitanNit ورژن v1.70 به تاریخ 2015.12.14
 74. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 7600 HD TitanNit ورژن v1.70 به تاریخ 2015.12.14
 75. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 520 HD TitanNit ورژن v1.70 به تاریخ 2015.12.14
 76. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 6000 HD TitanNit ورژن v1.70 به تاریخ 2015.12.14
 77. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 5200 HD TitanNit ورژن v1.70 به تاریخ 2015.12.14
 78. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 6100 HD TitanNit ورژن v1.70 به تاریخ 2015.12.14
 79. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 6200 HD TitanNit ورژن v1.70 به تاریخ 2015.12.14
 80. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO NEMESIS HD TitanNit ورژن v1.70 به تاریخ 2015.12.14
 81. نرم افزار جدید رسیور Atevio مدل Atevio AV 700 HD TitanNit ورژن v1.70 به تاریخ 2015.12.14
 82. نرم افزار کارخانه رسیور Atevio مدل Atemio NEMESIS ورژن v3.1 به تاریخ 2015.12.14
 83. egami-atemio6000 nemesis
 84. egami-atemio6200 nemesis
 85. egami-atemio nemesis
 86. نرم افزار جدید رسیور Atevio مدل Atevio AV 7000 HD PVR TitanNit ورژن v1.73 به تاریخ 2016.04.27
 87. نرم افزار جدید رسیور Atevio مدل Atevio AV 700 HD TitanNit ورژن v1.73 به تاریخ 2016.04.27
 88. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدلATEMIO AM 7600 HD TitanNit ورژن v1.73 به تاریخ 2016.04.27
 89. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدلATEMIO AM 510 HD TitanNit ورژن v1.73 به تاریخ 2016.04.27
 90. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدلATEMIO AM 5200 HD TitanNit ورژن v1.73 به تاریخ 2016.04.27
 91. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل AM 6100 HD TitanNit ورژن v1.73 به تاریخ 2016.04.27
 92. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل AM 6000 HD TitanNit ورژن v1.73 به تاریخ 2016.04.27
 93. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل AM 6200 HD TitanNit ورژن v1.73 به تاریخ 2016.04.27
 94. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل NEMESIS TitanNit ورژن v1.73 به تاریخ 2016.04.27
 95. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل AM500 HD TitanNit ورژن v1.73 به تاریخ 2016.04.27
 96. سافتکم مخصوص رسیورهای atemioتمام مدل ها
 97. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 520 HD TitanNit ورژن v1.85 به تاریخ 2016.10.04
 98. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 500 HD TitanNit ورژن v1.85 به تاریخ 2016.10.04
 99. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 5200 HD TitanNit ورژن v1.85 به تاریخ 2016.10.04
 100. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 6000 HD TitanNit ورژن v1.85 به تاریخ 2016.10.04
 101. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 6100 HD TitanNit ورژن v1.85 به تاریخ 2016.10.04
 102. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO NEMESIS HD TitanNit ورژن v1.85 به تاریخ 2016.10.04
 103. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 7500 HD TitanNit ورژن v1.85 به تاریخ 2016.10.04
 104. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 510 HD TitanNit ورژن v1.85 به تاریخ 2016.10.04
 105. نرم افزار جدید رسیور ATEMIO مدل ATEMIO AM 7600 HD TitanNit ورژن v1.85 به تاریخ 2016.10.04
 106. بوت لودر برای رسیور atemioمدل-atemio-5x00 به تاریخ 8/11/2016
 107. بوت لودر برای رسیور atemioمدل-atemio-8x00 به تاریخ 8/11/2016
 108. فایل oscam keyبرای oscam ymod در رسیورهایATEMIO
 109. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Atemio AM 500 HD
 110. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-AtemioAM 510 HD
 111. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Atevio AV 700 HD
 112. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Atevio AV 7000 HD
 113. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-Atevio AV 7500 HD PVR
 114. Page Hỗ trợ tài chính không thẩm định bằng CMND uy tín - 02871096234 Tỉnh Đồng Nai