PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور Truman 1. برنامه رسيور Full Hd ترومان ( Truman ) مدلهاي TM909+9090M
 2. نرم افزار اورجینال رسیور truman tm-250 v1
 3. لودر ر سیور ترومانLoader for Truman
 4. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM 1000 HD ورژن 1.169 تاریخ 2015.2.17
 5. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM 9090 B OPTION ورژن 2USB_0A090300_1.6.50 تاریخ 2015.2.17
 6. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM 9090 B OPTION ورژن 1USB_0A060300_1.6.50 تاریخ 2015.2.17
 7. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM 9090 W ورژن 1USB_0A060300_1.6.50 تاریخ 2015.2.17
 8. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدلTM 9090S OPTION ورژن 1USB_0A060300_1.6.50 تاریخ 2015.2.17
 9. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدلTM 9090 S PLUS ورژن0E010300_1.3.30تاریخ 2015.2.17
 10. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدلTM 9090 w PLUS ورژن0E010300_1.3.30تاریخ 2015.2.17
 11. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل +TM 9090W ورژن 0E010300_1.3.30 تاریخ 2015.2.17
 12. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل +TM WIFI ورژن 0E010300_1.3.30 تاریخ 2015.2.17
 13. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدلTM 999 OPTION HD ورژن 0B000300_1.6.50 تاریخ 2015.2.17
 14. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM 9090 OPTION MINI HD ورژن 10000300_1.0.87 تاریخ 2015.2.17
 15. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM 9090 MINI HD ورژن 0A070300_1.6.50 تاریخ 2015.2.17
 16. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM 666 HD ورژن 0E070300_1.2.53 تاریخ 2015.2.17
 17. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM 777 HD ورژن 0E070300_1.2.53 تاریخ 2015.2.17
 18. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM 888 HD ورژن 0E070300_1.2.53 تاریخ 2015.2.17
 19. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM 999 HD ورژن 0E070300_1.2.53 تاریخ 2015.2.17
 20. نرم افزار جیدد و رسمی رسیور Truman IMAX 909 به تاریخ 2015.03.15
 21. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman EMTECH 808 به تاریخ 2015.03.15
 22. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM 9090 OPTION MINI HD ورژن 100003000_2.0.87 تاریخ20150325
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM WIFI NEW ورژن1.0.8710020300_ تاریخ 20150325
 24. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل EMTECH 808 HD به تاریخ 2015/05/24
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM WIFI NEW ورژن 2.2.01 به تاریخ 2015/05/24
 26. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM TOP-BOX & TOPBOX 2 TUNER ورژن v1.2.76 به تاریخ 2015/05/24
 27. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدلspark7111 ورژن _1.2.76 به تاریخ 2015/06/12
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM Premier 1 Plus ورژن 1.02.76 به تاریخ 2015/06/26
 29. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل spark7162 ورژن 1.02.76 به تاریخ 2015/06/26
 30. افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM 1000 HD ورژن 1.1.99 به تاریخ 2015/06/26
 31. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM 1000 MINI HD ورژن 1.1.99 به تاریخ 2015/06/26
 32. پلاگین رسمی رسیور truman مدل TM 1000 MINI HD
 33. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM Premier 1 Plus ورژن_1.2.78 به تاریخ 2015-07-23
 34. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM 1000 MINI HD_ ورژن_1.1.99 به تاریخ 2015-07-23
 35. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM Premier 1 Plus ورژن_1.2.79 به تاریخ 2015-08-05
 36. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل EMTECH 808 _led ورژن_1.20 به تاریخ 2015-08-05
 37. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل EMTECH 808 vfd ورژن_1.20 به تاریخ 2015-08-05
 38. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل IMAX 909 vfd ورژن_1.20 به تاریخ 2015-08-05
 39. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل IMAX 909 LED ورژن_1.20 به تاریخ 2015-08-05
 40. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TOPBOX 2 TUNER ورژن_1.2.7.6 به تاریخ 2015-09-12
 41. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TOPBOX ورژن_1.2.7.6 به تاریخ 2015-09-12
 42. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM Premier 1 Plus ورژن_ 1.2.80 به تاریخ 2015-09.14
 43. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM 9090S_ ورژن_1.5.51به تاریخ 2015-10.08
 44. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM Premier 1 Plus ورژن_ 1.2.81 به تاریخ 2015-10.14
 45. Truman_tm top-box & topbox 2 tuner_13.12.2015
 46. نرم افزار رسیور TRUMAN TM Premier 1 Plusورژن truman_1.2.82_appبه تاریخ 13/12/2015
 47. نرم افزار جدید رسیور truman مدل TM 1000 HD ورژن 1.2.06 به تاریخ 12/14/2015
 48. نرم افزار جدید رسیور truman مدل TM TOP-BOX & TOPBOX 2 TUNER ورژن 1.2.82 به تاریخ 14/12/2015
 49. نرم افزار جدید رسیور truman مدل TM Premier 1 Plus ورژن 1.2.82 به تاریخ 14/12/2015
 50. نرم افزار جدید رسیور truman مدل + TM 9090W ورژن 1.5.22 به تاریخ 14/12/2015
 51. نرم افزار جدید رسیور truman مدل TM 9090 W PLUS ورژن 1.5.22 به تاریخ 14/12/2015
 52. نرم افزار جدید رسیور truman مدل TM 9090 S PLUS ورژن 1.5.22 به تاریخ 14/12/205
 53. نرم افزار جدید رسیور truman مدل TM 9090S OPTION ورژن 1.6.70 به تاریخ 14/12/2015
 54. نرم افزار جدید رسیور truman مدل TM WIFI HD ورژن 1.6.70 به تاریخ 14/12/2015
 55. نرم افزار جدید رسیور truman مدل TM 9090 W ورژن 1.6.70 به تاریخ 14/12/2015
 56. نرم افزار جدید رسیور truman مدل TM 9090 B OPTION ورژن 1.6.70 به تاریخ14/12/2015
 57. فایل فلش رسیور truman sunpus f hd شماره آیسی gd25q32 به تاریخ 8/2/2016
 58. فایل فلش رسیور truman TM9090S-HD شماره آیسی S25FL032PIF به تاریخ 8/2/2016
 59. نرم افزار جدید رسیور truman مدل TM 1000 ورژن1.2.11 به تاریخ2016/03/03
 60. نرم افزار جدید رسیور truman مدل TM 1000 mini hd ورژن1.2.11 به تاریخ2016/03/03
 61. نرم افزار جدید رسیور truman مدل TM XBOX hd ar ورژن1.2.53 به تاریخ2016/03/07
 62. نرم افزار جدید رسیور truman مدل TM XBOX hd en ورژن1.2.53 به تاریخ2016/03/07
 63. نرم افزار رسیورtruman 250 v2به تاریخ 08/03/2016
 64. لودر برای انتقال نرم افزار رسیورtruman 250 v2به تاریخ 08/03/2016
 65. نرم افزار جدید رسیور truman مدل TM 1000 mini hd ورژن1.2.12 به تاریخ2016/03/13
 66. نرم افزار رسیور truman مدل TM 9090mini hd ورژن1.700 به تاریخ2016/03/20
 67. نرم افزار رسیور truman مدل TM Premier 1 Plus ورژن1.2.8.4 به تاریخ2016/03/26
 68. تاپیک لیست کانال برای رسیورهای truman
 69. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدلTM 1000 HD ورژن1.2.10 به تاریخ2016/04/12
 70. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدلTM 1000 MINI HD ورژن1.2.10 به تاریخ2016/04/12
 71. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدلTM 9090 B OPTION ورژن1.6.90 به تاریخ2016/04/12
 72. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدلTM 9090 S OPTION ورژن1.6.90 به تاریخ2016/04/12
 73. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدلTM 9090 S PLUS ورژن1.4.65 به تاریخ2016/04/12
 74. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدلTM 9090 HD MINI ورژن1.6.90 به تاریخ2016/04/12
 75. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدلTM Micro HD ورژن1.4.65 به تاریخ2016/04/12
 76. نرم افزار رسیور truman مدل TM 9090 B OPTION 01USB ورژن16.90 به تاریخ2016/04/14
 77. نرم افزار رسیور truman مدل TM 9090 B OPTION 02USB ورژن16.90 به تاریخ2016/04/14
 78. نرم افزار رسیور truman مدل TM 9090 MINI HD ورژن16.90 به تاریخ2016/04/14
 79. نرم افزار رسیور truman مدل TM Micro HD ورژن1.4.65 به تاریخ2016/04/14
 80. نرم افزار رسیور truman مدل TM 9090 S PLUS ورژن1.4.65 به تاریخ2016/04/14
 81. نرم افزار رسیور truman مدل TM 1000 MINI HD ورژن1.2.10 به تاریخ2016/04/14
 82. Softcam جدید برای رسیور Truman
 83. نرم افزار جدید رسیور Yumatu_Mx-Trumanبه تاریخ 08/05/2016
 84. تاپیک پلاگین پروتون برای رسیورTruman
 85. فایل فلش رسیور flash truman tm-7000
 86. فایل فلش رسیور flash truman x3 mini hd
 87. فایل فلش رسیور truman 9090 hd
 88. فایل فلش رسیور ترومن مدل TRUMAN 666c
 89. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM-808 HD به تاریخ 2016/12/07
 90. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Truman مدل TM-808 MINI HD به تاریخ 2016/12/07
 91. نرم افزار جدید رسیور Truman مدل TM-HD2 به تاریخ 2017/11/15
 92. نرم افزار جدید رسیور Truman مدل TM 1000 HD ورژن 1.2.10 به تاریخ 2017/11/15
 93. پلاگین رسیور Truman مدل TM 1000 HD
 94. پلاگین رسیور truman مدل TM Premier 1 Plus
 95. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM Premier 1 Plus ورژن 1.2.86تاریخ 2017.11.18
 96. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM TOP-BOX ورژن 1.2.86تاریخ 2017.11.18
 97. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM TOPBOX 2 TUNER ورژن 1.2.86تاریخ 2017.11.18
 98. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM 1000 HD VFD ورژن 1.2.11 تاریخ 2017.11.18
 99. ادیتور کانال رسیور truman مدل TM 1000 HD
 100. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور truman مدل TM 1000 HD
 101. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM 9090 B OPTION ورژن 1.6.70 تاریخ 2017.11.18 ایدی 0a060300
 102. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM 9090 B OPTION ورژن 1.6.70 تاریخ 2017.11.18 ایدی 0a090300
 103. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM WIFI+ ورژن 1.5.22 تاریخ 2017.11.18 ایدی 0e010300
 104. لودر برای انتقال نرم افزار truman مدل TM 9090 B OPTION
 105. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM 999 OPTION HD ورژن 1.6.70تاریخ 2017.11.18 ایدی 0b000300
 106. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM 9090 OPTION MINI HD ورژن 2.2.06 تاریخ 2017.11.18 ایدی 10000300
 107. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM 9090 OPTION MINI HD ورژن 1.6.70 تاریخ 2017.11.18 ایدی 0a07030
 108. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM HD 1 ورژن v113 تاریخ 2017.11.18
 109. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM 150 HD ورژن v1.26b3 تاریخ 2017.11.18
 110. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM 270 OPTION HD_vfd ورژن v1.6_2g تاریخ 2017.11.18
 111. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM 270 HD ورژن v1.9 تاریخ 2017.11.18
 112. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM 3G HD تاریخ 2017.11.18
 113. نرم افزار رسمی رسیور truman مدل TM 333fta_amstar_ledتاریخ 2017.11.18
 114. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور truman مدل TM 333fta
 115. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور truman مدل TM 666 HD