PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور DUOSATصفحه ها : [1] 2

 1. نرم افزار رسیور DUOSAT مدل BLADE HD ورژن v2.06 تاریخ 2013.12.14
 2. نرم افزار رسیور DUOSAT مدل X1_Trio_ تاریخ2014.1.29
 3. نرم افزار رسیور duosat مدل hd duo s3 + net ورژن 0238 تاریخ2014.1.29
 4. نرم افزار رسیور duosat مدل netline x99hd ورژن 0238 تاریخ2014.1.29
 5. نرم افزار رسیور duosat مدل troy ورژن 1.56 تاریخ2014.1.30
 6. نرم افزار رسیور DUOSAT مدل Prodigy_HD ورژن 5.1 تاریخ2014.1.31
 7. نرم افزار رسیور DUOSAT مدل BladeHD_Nano ورژن 4.76 تاریخ2014.1.31
 8. نرم افزار رسیور duosat مدل spider_hd_nano ورژن 4.5 تاریخ2014.1.31
 9. نرم افزار رسیور duosat مدل black_series_ ورژن v1.26 تاریخ2014.1.31
 10. نرم افزار رسیور DUOSAT مدل Prodigy_HD_Nano__ ورژن v5_1 تاریخ2014.1.31
 11. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT TREND HD PRIMEIRA ورژن v1.02 به تاریخ 31.07.2014
 12. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT THOY HD ورژن v1.02 به تاریخ 31.07.2014
 13. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT TREND HD MAX ورژن v1.02 به تاریخ 31.07.2014
 14. نرم افزار جدید رسیور duosat blade hd مدل duo core ورژن v1.03 بتاریخ 2014.08.08
 15. نرم افزار رسیور duosat مدل hd duo s3 + net ورژن 0278 تاریخ 2014.08.15
 16. نرم افزار رسیور duosat مدل hd duo s2 ورژن 020 تاریخ 2014.08.15
 17. نرم افزار رسیور duosat مدل hd duo s4 ورژن 01.5 تاریخ 2014.08.15
 18. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT TREND HD nova ورژن v1.04 به تاریخ 01.09.2014
 19. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل TROY HD GENERATION ورژن v1.04 به تاریخ 01.09.2014
 20. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT BLADE HD DUAL CORE ورژن v1.04 به تاریخ 01.09.2014
 21. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT TREND HD MAX ورژن v1.04 به تاریخ 01.09.2014
 22. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT NANO SPIDER HD ورژن v5.3به تاریخ 25.09.2014
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT_ SPIDER NANO HD ورژن v51 به تاريخ : 2014/10/04
 24. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT NANO SPIDER HD ورژن v5.3به تاریخ 25.09.2014
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT Twist HD nova ورژن v0.2 به تاریخ 04.11.2014
 26. نرم افزارجدید رسیور duosat مدل blade hd nano ورژن 4.82بتاریخ 2014.11.30
 27. نرم افزارجدید رسیور duosat مدلblade hd micro ورژن 4.82بتاریخ 2014.11.30
 28. نرم افزارجدید رسیور duosat مدل blade black series ورژن 1.32بتاریخ 2014.11.30
 29. نرم افزارجدید رسیور duosat مدل blade hd dual core ورژن 1.12بتاریخ 2014.11.30
 30. نرم افزارجدید رسیور DUOSAT مدل trend hd maxx ورژن 1.12بتاریخ 2014.11.30
 31. نرم افزارجدید رسیور duosat مدل troy hd generation ورژن 1.12بتاریخ 2014.11.30
 32. نرم افزارجدید رسیور DUOSAT مدل Twist HD ورژن 2.1بتاریخ 2014.11.30
 33. نرم افزارجدید رسیور duosat مدل prodigy hd antigo ورژن 6.8 بتاریخ 2014.11.30
 34. نرم افزارجدید رسیور duosat مدل blade black series ورژن 1.32بتاریخ 2014.11.30
 35. نرم افزارجدید رسیور duosat مدل blade hd nano ورژن 4.82بتاریخ 2014.11.30
 36. نرم افزارجدید رسیور duosat مدلblade hd micro ورژن 4.82بتاریخ 2014.11.30
 37. نرم افزارجدید رسیور duosat مدل trend hd ورژن 1.12بتاریخ 2014.11.30
 38. نرم افزارجدید رسیور duosat مدل blade hd dual core ورژن 1.12بتاریخ 2014.11.30
 39. نرم افزارجدید رسیور DUOSAT مدل trend hd maxx ورژن 1.12بتاریخ 2014.11.30
 40. نرم افزارجدید رسیور duosat مدل troy hd generation ورژن 1.12بتاریخ 2014.11.30
 41. نرم افزارجدید رسیور DUOSAT مدل Twist HD ورژن 2.1بتاریخ 2014.11.30
 42. نرم افزارجدید رسیور duosat مدل prodigy hd antigo ورژن 6.8 بتاریخ 2014.11.30
 43. نرم افزارجدید رسیور DUOSAT مدل Prodigy_HD_Nano ورژن 6.8 بتاریخ 2014.11.30
 44. نرم افزار رسیور duosat مدل spider_nano ورژن: V5_5 به تاريخ:06-12-2014
 45. نرم افزار رسیور DUOSAT مدل Spider_HD ورژن: V3_3 به تاريخ:06-12-2014
 46. نرم افزار رسیور DUOSAT مدل phantom ultra-3 ورژن: V6.8 به تاريخ:06-12-2014
 47. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT_ Prodigy HD ورژن v6.8 به تاریخ 2014/12/08
 48. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT_ TWIST HD ورژن v2.2 به تاریخ 2014/12/07
 49. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT_ Spider_HD ورژن v3.5 به تاریخ 2014/12/21
 50. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT_ SPIDER HD NANO NOVA ورژنv5.8 به تاریخ 2014/12/21
 51. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT_ Blade_HD_DualCore ورژنv11.3 به تاریخ 2014/12/21
 52. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT_ PRODIGY HD MULTIMIDIA NOVA ورژن v7.0 به تاریخ 2014/12/21
 53. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT_ ONE NANO ورژن v4.3 به تاریخ 2014/12/21
 54. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT_ TREND HD ورژن v11.3 به تاریخ 2014/12/21
 55. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT_ TREND HD MAXX NOVA ورژن v11.3 به تاریخ 2014/12/21
 56. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT_ BLADE HD NANO ورژن v4.83 به تاریخ 2014/12/21
 57. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT_ BLADE HD MICRO ورژن v4.83 به تاریخ 2014/12/21
 58. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ troy_ ورژن 1.63 به تاریخ 2014/12/21
 59. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT_ BLACK_SERIES_ ورژن v1.33 به تاریخ 2014/12/21
 60. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ twist hd nova_ ورژن 2.3 به تاریخ 2014/12/21
 61. نرم افزار رسیور duosat مدل spider_nano ورژن: V5_8 به تاريخ:20150306
 62. نرم افزار رسیور DUOSAT مدل Spider_HD ورژن: V3_6 به تاريخ20150307
 63. نرم افزارجدید رسیور duosat مدل blade hd dual core ورژن 1.22بتاریخ 20150307
 64. نرم افزارجدید رسیور duosat مدل troy hd generation ورژن 1.22بتاریخ20150307
 65. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT_ TREND HD ورژن v1.22 به تاریخ 20150307
 66. نرم افزارجدید رسیور DUOSAT مدل Twist HD ورژن 2.8بتاریخ 20150307
 67. نرم افزارجدید رسیور DUOSAT مدل trend hd maxx ورژن 1.22بتاریخ 20150307
 68. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ prodigy nano hd_ ورژن 7.5 به تاریخ 20150307
 69. نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT_ Prodigy HD ورژن v7.5 به تاریخ 20150307
 70. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ troy generation ورژن v1.26 به تاریخ 2015/05/25
 71. نرم افزار رسمی رسیور duosat مدل duosat_ blade hd dual core ورژن v1.26 به تاریخ 2015/05/25
 72. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ trend hd ورژن v1.26 به تاریخ 2015/05/25
 73. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ trend hd maxx ورژن v1.26 به تاریخ 2015/05/25
 74. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ blade nano hd ورژن v4.87 به تاریخ 2015/05/25
 75. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ blade micro hd ورژن v4.87 به تاریخ 2015/05/25
 76. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ blade troy hd ورژن v1.67 به تاریخ 2015/05/25
 77. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ blade hd ورژن v3.4 به تاریخ 2015/05/25
 78. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ blade one nano ورژن v2.4 به تاریخ 2015/05/25
 79. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ Prodigy_HD_Nano ورژن v8_1 به تاریخ 2015/07/05
 80. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_ Prodigy_HD_ ورژن v8_1 به تاریخ 2015/07/05
 81. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_TrendHD_ ورژن _V132 به تاریخ 2015/07/05
 82. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_TrendMaxx_ ورژن _V132 به تاریخ 2015/07/05
 83. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_Blade_HD_DualCore_ ورژن _V132 به تاریخ 2015/07/05
 84. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_TroyG_HD_ _ ورژن _V132 به تاریخ 2015/07/05
 85. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_Troy _HD_ _ ورژن _V172 به تاریخ 2015/07/05
 86. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_BLACK_SERIES_ _ ورژن _V144 به تاریخ 2015/07/05
 87. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_BLADE_HD_NANO_ _ ورژن __V4.92 به تاریخ 2015/07/05
 88. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat_BLADE_HD_MICRO ورژن __V4.92 به تاریخ 2015/07/05
 89. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat Twist ورژن _V3.4 به تاریخ 2015/07/05
 90. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل duosat BladeHD_ ورژن _V3.52 به تاریخ 2015/07/05
 91. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل Blade_HD_DualCore_ ورژن v134 به تاریخ 2015/07/13
 92. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TrendMaxx ورژن v134 به تاریخ 2015/07/13
 93. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TroyG ورژن v134 به تاریخ 2015/07/13
 94. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TrendHD ورژن v134 به تاریخ 2015/07/13
 95. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE_HD_MICRO ورژن v4.94 به تاریخ 2015/07/13
 96. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE_HD ورژن v3.54 به تاریخ 2015/07/13
 97. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE_HD_BLACK_SERIES ورژن v1.46 به تاریخ 2015/07/13
 98. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TROY_ ورژن V1.74 به تاریخ 2015/07/13
 99. نرم افزار جدید رسیور DUOSATمدل Prodigy_HD ورژن .8.7به تاریخ 2015.07.31
 100. نرم افزار جدید رسیور DUOSATمدل Twist ورژن .4.0به تاریخ 2015.07.31
 101. نرم افزار جدید رسیور DUOSATمدل Prodigy_HD_Nano ورژن .8.7به تاریخ 2015.07.31
 102. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TROY HD ورژن V1.80 به تاریخ 21082015
 103. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TROY HD GENERATION ورژن V1.39 به تاریخ 21082015
 104. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TREND MAXX HD ورژن V1.39 به تاریخ 21082015
 105. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TREND HD ورژن V1.39 به تاریخ 21082015
 106. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLADE HD DUAL CORE ورژن V1.39 به تاریخ 21082015
 107. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT ONE ورژنV4.4.5 به تاریخ 21082015
 108. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT ONE NANO ورژن V2.6.5 به تاریخ 21082015
 109. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLADE HD ورژن V3.59 به تاریخ 21082015
 110. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLADE HD NANO ورژنV4.99به تاریخ 21082015
 111. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLADE HD MICROO ورژنV4.99به تاریخ 21082015
 112. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT HD BLACK SERIES HD ورژنV1.51به تاریخ 21082015
 113. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLADE HD DUAL CORE ورژنV1.39به تاریخ 21082015
 114. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT Twist_ ورژنv4_2 به تاریخ 25082015
 115. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TroyG__ ورژنV140 به تاریخ 25082015
 116. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT Troy __ ورژنV1.81 به تاریخ 25082015
 117. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TrendMaxx __ ورژن_V140 به تاریخ 25082015
 118. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TrendHD __ ورژن_V140 به تاریخ 25082015
 119. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT Prodigy_HD_ __ ورژن_v8_9 به تاریخ 25082015
 120. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT Prodigy_HD_Nano_ ورژن_v8_9 به تاریخ 25082015
 121. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BladeHD__ ورژنV360 به تاریخ 25082015
 122. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLADE_HD_NANO.__ ورژن_V5.00 به تاریخ 25082015
 123. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLADE_HD_MICRO.__ ورژن_V5.00 به تاریخ 25082015
 124. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT Blade_HD_DualCore_.__ ورژن_V140 به تاریخ 25082015
 125. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT BLACK_SERIES_.__ ورژن__V1.52 به تاریخ 25082015
 126. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT TWIST HD ورژنV4.4 به تاریخ 2015.09.06
 127. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT PRODIGY HD ورژنV8.8 به تاریخ 2015.09.06
 128. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل DUOSAT PRODIGY HD NANO ورژنV8.8 به تاریخ 2015.09.06
 129. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE HD BLACK SERIES HD ورژنV1.5.3 به تاریخ 2015.09.08
 130. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE HD DUAL CORE ورژنV1.42 به تاریخ 2015.09.08
 131. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE HD MICRO ورژن V5.01 به تاریخ 2015.09.08
 132. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE HD NANO ورژن V5.01 به تاریخ 2015.09.08
 133. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل BLADE HD ورژن V3.62 به تاریخ 2015.09.08
 134. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TREND HD ورژن V1.42 به تاریخ 2015.09.08
 135. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TREND MAXX HD ورژن V1.42 به تاریخ 2015.09.08
 136. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TROY HD GENERATION ورژن V1.42 به تاریخ 2015.09.08
 137. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل TROY HD ورژن V1.82 به تاریخ 2015.09.08
 138. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل ONE SD ورژن V4.4.6 به تاریخ 2015.09.09
 139. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل ONE NANO ورژن V2.6.6 به تاریخ 2015.09.09
 140. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat twist hd - ورژنv4.6 به تاریخ 19092015
 141. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat troy hd generation - ورژن1.4.4 به تاریخ 19092015
 142. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat trend maxx hd - ورژن1.4.4 به تاریخ 19092015
 143. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat trend hd - ورژن1.4.4 به تاریخ 19092015
 144. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat prodigy hd- ورژن v9.0 به تاریخ 19092015
 145. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat prodigy nano- ورژن v9.0 به تاریخ 19092015d
 146. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat blade hd dual core - ورژن 1.4.4 به تاریخ 19092015d
 147. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat prodigy nano- ورژن v9.1 به تاریخ 24092015d
 148. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat BladeHD_ ورژن V363 به تاریخ 24092015
 149. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat prodigy ورژن v9.1 به تاریخ 24092015
 150. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat Blade_HD_DualCore ورژن V145 به تاریخ 24092015
 151. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat BLACK_SERIES_ ورژن V1.54 به تاریخ 24092015
 152. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat BLADE_HD_MICRO__ ورژنV5.02 به تاریخ 24092015
 153. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat BLADE_HD_NANO__ ورژنV5.02 به تاریخ 24092015
 154. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat TroyG___ ورژنV145 به تاریخ 24092015
 155. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat TrendHD___ ورژنV145 به تاریخ 24092015
 156. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat TrendMaxx___ ورژنV145 به تاریخ 24092015
 157. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat TROY____ ورژنV1.83به تاریخ 24092015
 158. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat BladeHD_ _ ورژنV365به تاریخ 2015.10.01
 159. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat Blade_HD_DualCore__ _ ورژنV146به تاریخ 2015.10.01
 160. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat BLACK_SERIES_ ورژنV1.55به تاریخ 2015.10.01
 161. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosatBLADE_HD_MICRO_ ورژن_V5.03به تاریخ 2015.10.01
 162. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat Prodigy_HD_Nano__ ورژن_v9_2 به تاریخ 2015.10.01
 163. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat TrendHD__ ورژن__V146 به تاریخ 2015.10.01
 164. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat TrendMaxx___ ورژن__V146 به تاریخ 2015.10.01
 165. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat TROY____ ورژن_V1.84 به تاریخ 2015.10.01
 166. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat Twist_ ورژن_v4_7 به تاریخ 2015.10.01
 167. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat BLADE_HD_NANO_ ورژن_V5.03 به تاریخ 2015.10.01
 168. نرم افزار جدید و رسمی رسیورduosat Prodigy_HD__ ورژن__v9_2 به تاریخ 2015.10.01
 169. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل one ورژن v4.4.8به تاریخ 20/11/2015
 170. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل one nano ورژنv2.68به تاریخ 20/11/2015
 171. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل troy hd ورژنv1.87به تاریخ 20/11/2015
 172. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدل troy hd generation ورژنv1.48به تاریخ 20/11/2015
 173. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلtrend maxx hd ورژنv1.48به تاریخ 20/11/2015
 174. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلtrend hd ورژنv1.48به تاریخ 20/11/2015
 175. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE HD DUAL CORE ورژنv1.48به تاریخ 20/11/2015
 176. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE HD NANO ورژنV5.05به تاریخ 20/11/2015
 177. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE HD MICRO ورژنV5.05به تاریخ 20/11/2015
 178. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE HD BLACK SERIES ورژنV1.57به تاریخ 20/11/2015
 179. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE HD ورژن V3.67به تاریخ 20/11/2015
 180. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلProdigy_HD_Nano ورژن V9.5به تاریخ 24/11/2015
 181. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلProdigy_HD ورژن V9.5به تاریخ 24/11/2015
 182. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلTwist ورژن V5.1به تاریخ 24/11/2015
 183. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلTwist ورژن V5.2به تاریخ 2016.01.08
 184. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلTroyG ورژن V1.49به تاریخ 2016.01.08
 185. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلTroy ورژن V1.88به تاریخ 2016.01.08
 186. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلTrendMaxx ورژن V1.49به تاریخ 2016.01.08
 187. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلTrendhd ورژن V1.49به تاریخ 2016.01.08
 188. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلProdigy_HD ورژن V6.9به تاریخ 2016.01.08
 189. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلProdigy_Hd nano ورژن V6.9به تاریخ 2016.01.08
 190. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE_HD ورژن V3.6.8به تاریخ 2016.01.08
 191. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE_HD NANO ورژن V50.6به تاریخ 2016.01.08
 192. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLADE_HD MICRO ورژن V50.6به تاریخ 2016.01.08
 193. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلBLACK_SERIES ورژن V1.5.8به تاریخ 2016.01.08
 194. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلONE NANO ورژنV2.7.0به تاریخ 2016.01.18
 195. نرم افزار جدید و رسمی رسیور duosat مدلONE SD ورژنV45.0به تاریخ 2016.01.18
 196. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلBLACK_SERIES ورژنV1.59به تاریخ 2016.02.05
 197. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلBLADE_HD_MICRO ورژنV5.07به تاریخ 2016.02.05
 198. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلBLADE_HD_NANO ورژنV5.07به تاریخ 2016.02.05
 199. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلTROY ورژنV1.89به تاریخ 2016.02.05
 200. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلBLADE_HD_BLACK_SERIES ورژنV1.60به تاریخ 2016.05.13
 201. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلDuosatPlay ورژنV1.20به تاریخ 2016.05.13
 202. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلONE ورژنV4.5.1به تاریخ 2016.05.13
 203. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلONE NANO ورژنV2.7.1به تاریخ 2016.05.13
 204. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلTWIST ورژنV5.50به تاریخ 2016.05.13
 205. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلProdigy_HD_Nano ورژنV9.90به تاریخ 2016.05.13
 206. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلProdigy_HD ورژنV9.90به تاریخ 2016.05.13
 207. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلTROY G ورژنV1.50به تاریخ 2016.05.13
 208. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلTrendMaxx ورژنV1.50به تاریخ 2016.05.13
 209. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلTrendHD ورژنV1.50به تاریخ 2016.05.13
 210. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلBlade_HD_DualCore ورژنV1.50به تاریخ 2016.05.13
 211. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلBlade_HD ورژنV3.69به تاریخ 2016.05.13
 212. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلBlade_HD MICRO ورژنV5.0.8به تاریخ 2016.05.13
 213. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلBlade_HD NANO ورژنV5.0.8به تاریخ 2016.05.13
 214. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلTROY ورژنV1.90به تاریخ 2016.05.13
 215. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلTROYG ورژنV1.51به تاریخ 2016.05.20
 216. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلTrendMaxx ورژنV1.51به تاریخ 2016.05.20
 217. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلTrendHD ورژنV1.51به تاریخ 2016.05.20
 218. نرم افزار جدید رسیور duosat مدلBlade_HD_DualCore ورژنV1.51به تاریخ 2016.05.20
 219. نرم افزار جدید رسیور duosat-play-stream-v1.4 تاریخ:2016.10.30
 220. نرم افزار جدید رسیور duosat-blade-hd-dual-core-v156 تاریخ:2016.10.30
 221. نرم افزار جدید رسیور duosat-trend-hd-v156 تاریخ:2016.10.30
 222. نرم افزار جدید رسیور duosat-trend-maxx-v156 تاریخ:2016.10.30
 223. نرم افزار جدید رسیور duosat-troy-generation-hd-v156 تاریخ:2016.10.30
 224. نرم افزار جدید رسیور duosat-one-nano-hd-v1.8به تاریخ 05/11/2016
 225. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT-Prodigy_HD_v10_3به تاریخ 05/11/2016
 226. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT-Twist_v5_9به تاریخ 05/11/2016
 227. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT-Prodigy_HD_Nano_v10_3به تاریخ 05/11/2016
 228. نرم افزار جدید رسیور DUOSAT-TroyS_V111به تاریخ 05/11/2016
 229. نرم افزار جدید رسیور duosat-troy-s-hd-v112به تاریخ 10/11/2016
 230. نرم افزار جدید رسیور duosat-wave-hd-v112به تاریخ 10/11/2016
 231. نرم افزار جدید رسیور duosat-blade-hd-dual-core-v157 تاریخ:2016.11.24
 232. نرم افزار جدید رسیور duosat-troy-generation-hd-v157 تاریخ:2016.11.24
 233. نرم افزار جدید رسیور duosat-trend-maxx-v157 تاریخ:2016.11.24
 234. نرم افزار جدید رسیور duosat-trend-hd-v157 تاریخ:2016.11.24
 235. نرم افزار جدید رسیور duosat blade hd dual core v1.59به تاریخ 25/02/2017
 236. نرم افزار جدید رسیور duosat troy hd generation v1.59به تاریخ 25/02/2017
 237. نرم افزار جدید رسیور duosat trend maxx hd v1.59به تاریخ 25/02/2017
 238. نرم افزار جدید رسیور duosat trend hd v1.59به تاریخ 25/02/2017
 239. نرم افزار جدید رسیورduosat-troy-generation-cloneبه تاریخ 2017/03/19
 240. نرم افزار جدید رسیور duosat-TROY-S-HD-V112به تاریخ 2017/04/05
 241. نرم افزار جدید رسیور duosat-WAVE-HD-V112به تاریخ 2017/04/05
 242. نرم افزار جدید رسیور duosat-PRODIGY-HD-MM-V10.3به تاریخ 2017/04/05
 243. نرم افزار جدید رسیور duosat-TWIST-HD-V5.9به تاریخ 2017/04/05
 244. نرم افزار جدید رسیور duosat-PLAY-STREAM-V1.5به تاریخ 2017/04/05
 245. نرم افزار جدید رسیور duosat-ONE-NANO-HD-V1.09به تاریخ 2017/04/05
 246. نرم افزار جدید رسیور duosat-BLADE-HD-BLACK-SERIES-V163به تاریخ 2017/04/05
 247. نرم افزار جدید رسیور duosat-ONE-V4.55 به تاریخ 2017/05/05
 248. نرم افزار جدید رسیور duosat-ONE-NANO-V275 به تاریخ 2017/05/05
 249. نرم افزار جدید رسیور duosat-BLADE-HD-ANTIGO-V374 به تاریخ 2017/05/05
 250. نرم افزار جدید رسیور duosat-TROY-HD-V196 به تاریخ 2017/05/05