PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور GlobalSat 1. نرم افزار جدید و رسمی GLOBAL SAT مدل GS-300 ورژن v1.53 به تاریخ2013.10.14
 2. نرم افزار جدید و رسمیGLOBAL SAT مدل GS-100 ورژن v1.93 به تاریخ2013.09.20
 3. نرم افزار جدید و رسمیglobal sat مدل gs-200 ورژن 1.49 به تاریخ2013.09.14
 4. نرم افزار جدیدرسیورGLOBALSAT_GS_88_ ورژن v109 به تاریخ 2013.10.21
 5. نرم افزار جدیدرسیورGLOBALSAT_GS_88_ ورژن v109 به تاریخ 2013.10.26
 6. نرم افزار جدیدرسیورGLOBALSAT_GS_300_ ورژن v1.5.6 به تاریخ 2013.11.13
 7. نرم افزار جدیدرسیورGLOBALSAT_GS_88_ ورژن v1.3 به تاریخ 2013.11.27
 8. نرم افزار جدیدرسیورGLOBALSAT_GS_400_ ورژن v1.53 به تاریخ 2013.12.12
 9. نرم افزار جدیدرسیورGLOBALSAT_GS_88_ ورژن v1.7 به تاریخ 2013.12.11
 10. نرم افزار جدیدرسیورGLOBALSAT_ Gs 111_ ورژن v1.60 به تاریخ 2014.1.10
 11. نرم افزار جدید و رسمیرسیور 2تیونر global sat مدل GS220PLUS ورژن 1.50 به تاریخ2014.1.10
 12. نرم افزار جدید و رسمی رسیور 2تیونر global sat مدل GS220e ورژن 1.50 به تاریخ2014.1.10
 13. نرم افزار جدید و رسمیGLOBAL SAT مدل GS-100 ورژن v2.30 به تاریخ2014.2.11
 14. نرم افزار جدید و رسمیGLOBAL SAT مدل GS-200 ورژن v1.57 به تاریخ2014.2.11
 15. نرم افزار جدید و رسمی GLOBAL SAT مدل GS-300 ورژن v1.59 به تاریخ2014.3.14
 16. نرم افزار جدید مینی رسیورglobalsat gs100 micro ورژنv236 به تاریخ 16.07.2014
 17. نرم افزار جدید و رسمی رسیور دو تیونره Global مدل _Globalsat_GS220 به تاريخ : 2014/07/17
 18. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Global مدل Globalsat_GS300 ورژن v1.76 به تاريخ : 2014/07/17
 19. نرم افزار جدید رسیور globalsatمدلgs220 hd بتاریخ 2014.07.23
 20. نرم افزار جدید و رسمی رسیور globalsat gs 220 b11 به تاریخ2014/07/17
 21. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Global مدل Globalsat_GS300 ورژن v1.78 به تاريخ : 2014/07/29
 22. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Global مدل Globalsat_GS 111 HD ورژن v1.78 به تاريخ : 2014/07/30
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور دو تیونره Global مدل Globalsat_GS220 HD به تاريخ : 2014/08/31
 24. نرم افزار جدید و رسمی رسیور GLOBALSAT مدل GLOBALSAT_ GS300 HD ورژن v1.84 به تاريخ : 2014/10/15
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Globalsat مدل Globalsat_GS 111 HD ورژن v1.84 به تاريخ : 2014/10/15
 26. نرم افزار جدید و رسمی رسیور globalsat مدل globalsat_ gs100 ورژن v236 به تاريخ : 2014/10/15
 27. نرم افزار جدید و رسمی رسیور globalsat مدل globalsat_ gs220 hd ورژن v169 به تاريخ : 2014/10/15
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور GLOBALSAT مدل GLOBALSAT_ GS300 HD ورژن v1.86 به تاريخ : 2014/11/15
 29. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل gs330 ورزن v191 بتاریخ 2015.01.06
 30. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل gs300 ورزن v191 بتاریخ 2015.01.06
 31. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل gs111 ورزن v191 بتاریخ 2015.01.06
 32. نرم افزار جدید و رسمی رسیور globalsat gs111 hd plus به تاریخ 2015.03.02 ورژن: V1.95
 33. نرم افزار جدید و رسمی رسیور globalsat gs 300 smart hd به تاریخ 2015.03.02 ورژن: V1.95
 34. نرم افزار جدید و رسمی رسیور globalsat gs 330 smart hd vod به تاریخ 2015.03.02 ورژن: V1.95
 35. نرم افزار جدید و رسمی رسیور globalsat gs111 hd به تاریخ 2015.03.02 ورژن: V1.95
 36. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل gs300 ورژن v0.2 بتاریخ 2015.06.06
 37. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل gs330 ورژن v0.2 بتاریخ 2015.06.06
 38. نرم افزار جدید و رسمی رسیور globalsat gs200 hd ورژن: V1.99 به تاریخ 2015.07.02
 39. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل111GS ورزن v2.004 بتاریخ 2015.07.12
 40. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS300 ورزن v2.004 بتاریخ 2015.07.12
 41. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS330 ورزن v2.004 بتاریخ 2015.07.12
 42. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS111 ورزن v2.004 بتاریخ 2015.07.24
 43. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS300 ورزن v2.004 بتاریخ 2015.07.24
 44. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS111 HD ورزن V2.07 بتاریخ 2015.08.24
 45. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS111 HD PLUS ورزن V2.07 بتاریخ 2015.08.24
 46. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS 300 SMART HD ورزن V2.07 بتاریخ 2015.08.24
 47. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS 330 SMART HD ورزن V2.07 بتاریخ 2015.08.24
 48. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS 330 SMART HD ورزن V2.08 بتاریخ 2015.09.10
 49. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS 300 SMART HD ورزن V2.08 بتاریخ 2015.09.10
 50. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS111 HD PLUS ورزن V2.08 بتاریخ 2015.09.10
 51. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS111 HD ورزن V2.08 بتاریخ 2015.09.10
 52. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS111 HD ورژن V2.09 بتاریخ 2015.09.12
 53. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS111 HD PLUS ورژن V2.09 بتاریخ 2015.09.12
 54. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS 300 SMART HD ورژن V2.09 بتاریخ 2015.09.12
 55. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS 330 SMART HD ورژن V2.09 بتاریخ 2015.09.12
 56. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS 330 SMART HD ورژن V2.10 بتاریخ 2015.09.20
 57. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS 300 SMART HD ورژن V2.10 بتاریخ 2015.09.20
 58. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS111 HD PLUS ورژن V2.10 بتاریخ 2015.09.20
 59. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS111 HDE ورژن V2.10 بتاریخ 2015.09.20
 60. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS111 HD PLUS ورژن V2.11 بتاریخ 2015.09.26
 61. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدلGS111 HD E ورژن V2.11 بتاریخ 2015.09.26
 62. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS 300 SMART HD ورژن V2.11 بتاریخ 2015.09.26
 63. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS 330 SMART HD ورژن V2.11 بتاریخ 2015.09.26
 64. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS111 ورژن V2.13 بتاریخ 2015.11.20
 65. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS300 ورژن V2.13 بتاریخ 2015.11.20
 66. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS330 ورژن V2.13 بتاریخ 2015.11.20
 67. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS111 ورژن V2.15 بتاریخ 2016/01/18
 68. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS300 ورژن V2.15 بتاریخ 2016/01/18
 69. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS330 ورژن V2.15 بتاریخ 2016/01/18
 70. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS111PLUS ورژن V2.15 بتاریخ 2016/01/18
 71. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS340 ورژن V2.16 بتاریخ 2016/01/20
 72. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS330 ورژن V2.13 بتاریخ 2016/01/20
 73. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS300 diamond ورژن V2.14 بتاریخ 2016/01/22
 74. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS330 ورژن V2.16 بتاریخ 2016/01/22
 75. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS111 ورژن V2.16 بتاریخ 2016/01/22
 76. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS111 PLUS ورژن V2.16 بتاریخ 2016/01/22
 77. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS300 ورژن V2.16 بتاریخ 2016/01/22
 78. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS340 ورژن V2.18 بتاریخ 2016/02/10
 79. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS330 ورژن V2.17 بتاریخ 2016/02/10
 80. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS300 ورژن V2.17 بتاریخ 2016/02/10
 81. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS300 diamond ورژن V3.15 بتاریخ 2016/02/10
 82. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS111 PLUS ورژن V2.17 بتاریخ 2016/02/10
 83. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS111 ورژن V2.17 بتاریخ 2016/02/10
 84. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS111 ورژن V2.18 بتاریخ 2016/02/20
 85. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS111 plus ورژن V2.18 بتاریخ 2016/02/20
 86. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS300 Diamond ورژن V3.16 بتاریخ 2016/02/20
 87. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS330 ورژن V2.18 بتاریخ 2016/02/20
 88. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS300 ورژن V2.18 بتاریخ 2016/02/20
 89. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS340 ورژن V2.19 بتاریخ 2016/02/20
 90. آموزش اشتراک فایل های مولتی مدیای گوشی . تبلت . فبلت و... با DLNA در رسیورهای گلوبال(ali)
 91. نرم افزار جدید رسیور Globalsat_ مدلGS300_V2.13 به تاریخ 2016/04/11
 92. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS340 ورژن V2.20 بتاریخ 2016/04/21
 93. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS330 ورژن V2.20 بتاریخ 2016/04/21
 94. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS300 ورژن V2.19 بتاریخ 2016/04/21
 95. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS111 plus ورژن V2.19 بتاریخ 2016/04/21
 96. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS111 ورژن V2.19 بتاریخ 2016/04/21
 97. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS340 ورژن V2.21 بتاریخ 2016/05/01
 98. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS330 ورژن V2.20 بتاریخ 2016/05/01
 99. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS300diamond ورژن V3.16 بتاریخ 2016/05/01
 100. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل GS300 ورژن V2.20 بتاریخ 2016/05/01
 101. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل Globalsat GS-111 ورژن V2.20 بتاریخ 2016/05/05
 102. نرم افزارجدید رسیور globalsat مدل Globalsat GS-111PLUS ورژن V2.20 بتاریخ 2016/05/05
 103. نرم افزار جدید رسیورGlobalsat GS-120_V1.09به تاریخ06/09/2016
 104. نرم افزار جدید رسیورGlobalsat GS 240 V1.12به تاریخ 04/10/2016
 105. نرم افزار جدید رسیور globalsat gs 300 diamond hd v4.01به تاریخ 05/11/2016
 106. نرم افزار جدید رسیور globalsat gs 330 hd v4.02به تاریخ 05/11/2016
 107. نرم افزار جدید رسیور globalsat gs 111 hd v4.02به تاریخ 05/11/2016
 108. نرم افزار جدید رسیور GLOBALSAT GS 111 plus HD V4.02به تاریخ 05/11/2016
 109. نرم افزار جدید رسیور globalsat gs 340 hd v4.02به تاریخ 05/11/2016
 110. نرم افزار جدید رسیور globalsat GS120_V205به تاریخ 10/11/2016
 111. نرم افزار جدید رسیور globalsat GS240_V205به تاریخ 10/11/2016
 112. نرم افزار جدید رسیور Globalsat GS300_diamond_V4.03به تاریخ 19/11/2016
 113. نرم افزار جدید رسیور Globalsat GS330 _V4.03به تاریخ 19/11/2016
 114. نرم افزار جدید رسیور Globalsat GS300 _V4.03به تاریخ 19/11/2016
 115. نرم افزار جدید رسیور Globalsat GS340 _V4.03به تاریخ 19/11/2016
 116. نرم افزار جدید و رسمی رسیور GLOBALSAT GS 240 به تاریخ 2017.03.08 ورژن: v2.08
 117. نرم افزار جدید و رسمی رسیور GLOBALSAT GS 120 به تاریخ 2017.03.08 ورژن: v2.10
 118. نرم افزار رسیور GlobalSat مدل GS330 ورژن V4.12 بتاریخ 2017/07/23
 119. نرم افزار رسیور GlobalSat مدل GS340 ورژن V4.12 بتاریخ 2017/07/23
 120. نرم افزار رسیور GlobalSat مدل GS300_diamond ورژن V4.12 بتاریخ 2017/07/23
 121. نرم افزار رسیور GlobalSat مدل GS111 ورژن V4.11 بتاریخ 2017/07/23
 122. نرم افزار رسیور GlobalSat مدل GS111 PLUS ورژن V4.11 بتاریخ 2017/07/23
 123. نرم افزار رسیور GlobalSat مدل GS330 ورژن V4.11 بتاریخ 2017/07/23
 124. نرم افزار رسیور GlobalSat مدل GS300_diamond ورژن V4.11 بتاریخ 2017/07/23
 125. نرم افزار رسیور GlobalSat مدل GS300 HD ورژن V4.11 بتاریخ 2017/07/23
 126. نرم افزار رسیور GlobalSat مدل GS340 ورژن V4.12 به تاریخ 2017.09.12
 127. نرم افزار رسیور GlobalSat مدل GS120 ورژنV2.17 به تاریخ 2017.09.12
 128. نرم افزار رسیور GlobalSat مدل GS240 ورژن V2.17 به تاریخ 2017.09.12
 129. نرم افزار رسیور GlobalSat مدل GS300_diamond ورژن V4.12 به تاریخ 2017.09.12
 130. نرم افزار رسیور GlobalSat مدل GS280_3Tuner ورژن V18633به تاریخ 2017/10/06
 131. نرم افزار جدید رسیور global satمدل GS-500به تاریخ 16/10/2017
 132. نرم افزار جدید رسیور global satمدل GS-500pLUSبه تاریخ 16/10/2017
 133. اختصاصی لیست کانال اماده برایchannel list- Globalstar 13500
 134. اختصاصی لیست کانال اماده برایchannel list-Globalstar 12500
 135. نرم افزار رسیور GlobalSat مدل GS-120ورژن V2.20 به تاریخ 22/12/2017
 136. نرم افزار رسیور GlobalSat مدل GS-240 ورژن V2.22 به تاریخ 22/12/2017
 137. نرم افزار جدید رسیور Globalsat مدل GS 240 HD ورژن V2.24 به تاریخ 2018.01.13
 138. نرم افزار جدید رسیور Globalsat مدل GS 140 HD ورژن V222 به تاریخ 2018.01.13
 139. نرم افزار جدید رسیور GLOBALSATمدل Globalsat GS280_V1.09.19096به تاریخ 21/1/2018
 140. نرم افزار جدید رسیور Globalsat مدل GS 240 HD ورژن V225 تاریخ 28/01/2018
 141. نرم افزار جدید رسیور Globalsat مدل GS120 Plus ورژن V111 تاریخ 28/01/2018
 142. نرم افزار جدید رسیور Globalsat مدل GS120 ورژن V223 تاریخ 28/01/2018
 143. نرم افزار جدید رسیور Globalsat مدل GS280 ورژن V 19118 تاریخ 28/01/2018