PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور TECHNOMATE & TECHNOSAT SAT 1. جدیدترین سافتکم رسیورهای Technomates
 2. پچ جدید رسیور Technomate مدل TM-500 Super TM-600 iQ به تاریخ 09.09.2011
 3. پچ جدید رسیور Technomate مدل TM 5402 HD CI به تاریخ 09.02.2013
 4. _نرم افزار رسیور تکنومیت مدل 1210HD Aron ورژن _V3.29 تاریخ 2013.9.3
 5. نرم افزار رسیور تکنومیت مدلs-1211hd nero ورژن _v3.29 تاریخ 2013.9.3
 6. کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-nano
 7. کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-2t
 8. کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-twin
 9. کلیه ایمیج های openATV برای رسیور Technomate TM-Single
 10. نرم افزار رسیور تکنومیت مدلs-1210hd nero ورژن _v3.29 تاریخ 2013.11.2
 11. نرم افزار رسیور technof مدلx100000 تاریخ 2013.11.21
 12. نرم افزار رسیور technof مدلX-12000_HD_8M_ ورژن V1.09.10464 تاریخ 2013.11.15
 13. سافتکم جدید برای ر سیورهای تکنومیت Technomate
 14. نرم افزار رسیور TOCOMSAT مدلPFC HD Plus ورژن V0.1.002 تاریخ 2013.12.11
 15. نرم افزار رسیور TOCOMSAT مدلDUO HD+ Plus ورژن V02.006 تاریخ 2013.12.11
 16. نرم افزار رسیور TOCOMSAT مدلPhoenixHD ورژن V01.013 تاریخ 2013.12.11
 17. نرم افزار رسیور tocomsat مدل dongle crypto ورژن v01.05 تاریخ 2013.12.14
 18. نرم افزار رسیور tocomsat مدل DUO HD E DUO HD + PLUS ورژن V02.007 تاریخ 2013.12.14
 19. نرم افزار رسیور tocomsat مدل PFC HD ورژن V01.004 تاریخ 2013.12.14
 20. نرم افزار رسیور TOCOMSAT مدل PhoenixHD ورژن V01.015 تاریخ 2013.12.14
 21. نرم افزار رسیور tocomsat مدل goool hd ورژن v01.015 تاریخ 2013.12.14
 22. جدیدترین سافتکمها برای رسیورهای Technomate
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1210HD_Aron ورژن v3.35 به تاریخ : 2014/01/10
 24. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1212HD_Nero_VFD ورژن v3.35 به تاریخ : 2014/01/10
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TechSatبا ایدی لیست شرکت مورست به تاریخ9/3/2014
 26. نرم افزار جدید رسیور Technomate مدلTM-NANO-2T-OE بتاریخ 2014.04.16
 27. نرم افزار جدید رسیور Technomate مدل 2_TM-NANO-OE بتاریخ 2014.04.16
 28. نرم افزار جدید رسیور Technomate مدل TM-SINGLE-OE بتاریخ 2014.04.16
 29. نرم افزار جدید رسیور Technomate مدل 2_TM-2T-OEبتاریخ 2014.04.16
 30. نرم افزار جدید رسیور Technomate مدل TM-TWIN-OEبتاریخ 2014.04.16
 31. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل TM_F3_5 ورژن 116p به تاریخ 2014.05.16
 32. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل TM_5402M3 ورژن 116p به تاریخ 2014.05.16
 33. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل TM_+5502Ci ورژن 116p به تاریخ 2014.05.16
 34. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل TM_5302 ورژن 116p به تاریخ 2014.05.16
 35. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل TM_+8000Ci ورژن 116p به تاریخ 2014.05.16
 36. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل TM-Nano2-Super ورژن 116p به تاریخ 2014.05.16
 37. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل TM-Nano2-Super,Extras ورژن 116p به تاریخ 2014.05.16
 38. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM-F3/5-M3 ورژن v117p بتاریخ 2014/06/10
 39. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM 5402 M3 ورژن v117p بتاریخ 2014/06/10
 40. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM-MINI-HD ورژن v1.64 بتاریخ 2014/06/06
 41. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 HD CI_M1 ورژن 141p بتاریخ 2014/06/27
 42. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 HD CI_M2 ورژن 141p بتاریخ 2014/06/27
 43. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 M3 ورژن 118p بتاریخ 2014/06/27
 44. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM_F3_5 ورژن 118p بتاریخ 2014/06/27
 45. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6800 HD Super ورژن 761p بتاریخ 2014/06/27
 46. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6900 HD Super ورژن 761p بتاریخ 2014/06/27
 47. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 7102 HD T2 ورژن 141p بتاریخ 2014/06/27
 48. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6902 HD T2 ورژن 141p بتاریخ 2014/06/27
 49. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 7102 HD T2 ورژن 142p بتاریخ 2014/07/13
 50. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 7100 HD ورژن 162p بتاریخ 2014/07/09
 51. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6902 HD T2 ورژن 142p بتاریخ 2014/07/12
 52. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6900 HD Super ورژن 762p بتاریخ 2014/07/09
 53. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 6800 HD Super ورژن 762p بتاریخ 2014/07/12
 54. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate TM-MINI-HD ورژن v1.71 بتاریخ 2014/07/12
 55. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 HD CI_M2 ورژن 142p بتاریخ 2014/07/12
 56. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM_F3_5 ورژن 122p بتاریخ 2014/07/14
 57. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 M3 ورژن 122p بتاریخ 2014/07/14
 58. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1212HD_Nero_VFD ورژن v3.39 به تاریخ : 2014/07/21
 59. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1210HD_Aron ورژن v3.39 به تاریخ : 2014/07/21
 60. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1211HD_Nero ورژن v3.39 به تاریخ : 2014/07/21
 61. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-122XHD_Stealth ورژن v3.39 به تاریخ : 2014/07/21
 62. "Bootloader " برای ریسیور Technomate-TM-Nano-2T
 63. Bootloader " برای ریسیور Technomate-TM-2T
 64. "Bootloader " برای ریسیور Technomate-TM-Nano
 65. Technomate-TM-Nano2-Super-27-05-14
 66. Bootloader " برای ریسیور Technomate-TM-Nano-2T
 67. ادیتور کانال رسیور Technomate مدل Technomate_TM--MiniHD
 68. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM-Mini ورژن 171p بتاریخ 2014/08/14
 69. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM--MiniHDورژن 171p بتاریخ 2014/08/14
 70. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1212HD_Nero ورژن 3.38 به تاریخ 2014.06.20
 71. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1210HD_Aron ورژن 3.38 به تاریخ 2014.06.20
 72. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1211HD_Nero ورژن 3.38 به تاریخ 2014.06.20
 73. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM f35 ورژن 122p بتاریخ 30/7/2014
 74. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TOCCOMSAT مدل PhoenixIPTV ورژن _V01_010 به تاریخ2014.09.20
 75. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TOCCOMSAT مدل ZeusHDIPTV ورژن _V02_005 به تاریخ2014.09.20
 76. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 M3 ورژن 122p بتاریخ 2014/07/14
 77. لودر برای رسیور Technocoms X-8200 HD
 78. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1223HD_Rocket ورژن v3.42به تاریخ : 2014/12/20
 79. نرم افزار جدید و رسمی رسیور toccomsat مدلduo lite ورژن _v2.40 به تاریخ2014.12.31
 80. نرم افزار جدید و رسمی رسیور toccomsat مدلnet one hd (cabo) ورژن _v.02.006 به تاریخ2014.12.31
 81. نرم افزار جدید و رسمی رسیور toccomsat مدل duplo hd + (plus)ورژن _v.02.006 به تاریخ2014.12.31
 82. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM 5402 M3 ورژن 126p بتاریخ 2015/01/05
 83. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Technomate مدل Technomate_TM_F3_5 ورژن 126p بتاریخ2015/01/05
 84. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-45 MINI HD FTA
 85. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-3 MiNi HD
 86. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-4 MINI HD
 87. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-2013 MINI
 88. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-55 MINI HD
 89. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-22 MINI HD
 90. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-2200HD
 91. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-3000 HD
 92. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-2010 HD
 93. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-2012 Classic HD
 94. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-2000 HD
 95. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-3500 HD
 96. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-77
 97. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-500
 98. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-1
 99. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-450 FTA USB PVR
 100. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-11 FTA
 101. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_TS-11
 102. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-850
 103. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-888-Super
 104. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-300-Ultra
 105. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-111 Jumbo
 106. آخرین نرم افزار رسمی رسیور TechnoSat مدل TechnoSat_T-800
 107. جدیدترین لیست کانال برای رسیورهایtechnosat@technomatدراین تایپک..
 108. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1224HD_Stealth_modern ورژن 3.47 به تاریخ 2015.06.05
 109. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدل S-1223HD_Rocket ورژن 3.47 به تاریخ 2015.06.05
 110. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدلZeus_IPTV ورژن 3.001 به تاریخ 2015.06.19
 111. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدلts 277 ورژن 1.2.2 به تاریخ 2015.06.19
 112. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدلPhoenixIPTV ورژن 0.2 به تاریخ 2015.06.19
 113. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدلPhoenixhd ورژن 0.1.22 به تاریخ 2015.06.19
 114. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل GOOOL_HD ورژن.0.3.001به تاریخ 2015.06.19
 115. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل GOOOL_HD PLUS ورژن.0.2.001به تاریخ 2015.06.19
 116. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل DuploHD ورژن.0.2.001به تاریخ 2015.06.19
 117. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل Duplo PLUS ورژن.0.2.001به تاریخ 2015.06.19
 118. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل Duplo Lite_HD ورژن.0.2.001به تاریخ 2015.06.19
 119. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل PFC HD ورژن.0.3.3به تاریخ 2015.06.19
 120. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل Duplo HD3 ورژن.0.4.001به تاریخ 2015.06.19
 121. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل duo-LITE- ورژن.02.47به تاریخ 2015.06.19
 122. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل duo-HD- ورژن.02.47به تاریخ 2015.06.19
 123. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tocomlink مدل CombateHD ورژنV02_002 به تاریخ 2015.06.19
 124. نرم افزار جدید رسیور tocomsat مدل S-122XHD_Stealth_3.42به تاریخ 2015.07.03
 125. نرم افزار جدید رسیور tocomsat مدل S-1212HD_Nero_VFD_3.42به تاریخ 2015.07.03
 126. نرم افزار جدید رسیور tocomsat مدل S-1211HD_Nero_VFD_3.42به تاریخ 2015.07.03
 127. نرم افزار جدید رسیور tocomsat مدلS-1210HD_Aron_3.42به تاریخ 2015.07.03
 128. جدیدترین سافتکم رسیورهای technomate & technosat sat
 129. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدلCombateHD_ ورژن V02_004 به تاریخ 2015.07.11
 130. نرم افزار جدید و رسمی رسیور TECHNOSAT مدلGOOOLHD_Plus_ ورژن V02_003 به تاریخ 2015.07.11
 131. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلgooolhd _ ورژن v03_003 به تاریخ 2015.07.11
 132. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلZeusIPTV_ ورژن v03_003 به تاریخ 2015.07.11
 133. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلPhoenixIPTV ورژن v02_004 به تاریخ 2015.07.11
 134. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلPFC HD ورژن v03_005 به تاریخ 2015.07.11
 135. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلPFC HD VIP ورژن v01_003 به تاریخ 2015.07.11
 136. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلDuplo_Lite_HD_p ورژن v04_006 به تاریخ 2015.07.11
 137. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلDuplo_HD3_p ورژن v04_013 به تاریخ 2015.07.11
 138. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلLIFE_p ورژن v04_023 به تاریخ 2015.07.11
 139. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلDOU HD_p ورژن v020_16 به تاریخ 2015.07.11
 140. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلPhoenixHD ورژن v01_24 به تاریخ 2015.07.11
 141. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلduplo+ ورژن v02_25 به تاریخ 2015.07.11
 142. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلS-1223HD_Rocket ورژن v_3.50 به تاریخ 2015.07.18
 143. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل S-1224HD_Stealth_modern ورژن v_3.50 به تاریخ 2015.07.18
 144. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلZeusIPTV_. ورژن V03_005 به تاریخ 2015.07.19
 145. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدل S-1211HD_ ورژن v_3.43 به تاریخ 2015.07.29
 146. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلS-1210HD_Aron ورژن v_3.43 به تاریخ 2015.07.29
 147. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلS-122XHD_Stealth ورژن v_3.43 به تاریخ 2015.07.29
 148. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلS-1223HD_Rocket ورژن v_3.51 به تاریخ 2015.08.28
 149. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلDuplo_HD3_p_4_23 ورژن v04_23 به تاریخ 2015.10.14
 150. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلduplo+ ورژن _p_2_33 به تاریخ 2015.10.14
 151. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلLIFE_ورژن _p_4_34 به تاریخ 2015.10.14
 152. نرم افزار جدید و رسمی رسیور technosat مدلDuplo_Lite_HD_ورژن __p_4_14به تاریخ 2015.10.14
 153. نرم افزار جدید رسیور تکنومات مدل comboبه تاریخ 27/10/2015
 154. پج جدید برای رسیور technomate - 5302 hdبه تاریخ 27/10/2015
 155. نرم افزار جدید رسیور technomate 8000به تاریخ 28/10/2015
 156. نرم افزار جدید رسیور tecnomate5402hdبه تاریخ 28/10/2015
 157. نرم افزار جدید رسیور tecnomatef3-f5 hdبه تاریخ 28/10/2015
 158. تایپک لیست کانال برای انواع رسیورهای technomate
 159. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل s-1225HD-ABLEبه تاریخ 21/11/2015
 160. فایل فلش رسیور technosat badyguard 555 v1
 161. فایل فلش رسیور تکنوست technosat مدل TS-300 به تاریخ 2015/12/6
 162. فایل فلش رسیور تکنوست technosat مدل T2-200 به تاریخ 2015/12/6
 163. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل s-1225HD-ABLEبه تاریخ 21/12/2015
 164. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل FreeNet S2X HDبه تاریخ 21/12/2015
 165. نرم افزار DUMP رسیورTECHNOSAT مدل FreeNet S2X HDبه تاریخ 21/12/2015
 166. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور technosat مدل aron
 167. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور technosat مدل rocket
 168. نرم افزار جدید رسیور تکنومات Phantompatch-TM5402M3-142pبه تاریخ 23/1/2016
 169. نرم افزار جدید رسیور تکنومات Phantompatch-TM-F3-5-142pبه تاریخ 23/1/2016
 170. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل s-1225HD-ABLEبه تاریخ 2016/01/22
 171. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل s-1225HD-ABLEبه ورژن 1.25 تاریخ6/2/2016
 172. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل s-1225HD به ورژن 1.25 تاریخ10/2/2016
 173. نرم افزارجدید رسیور Tehnomate HD Miniبه مدل -TM-MINI_M2_V2.06 تاریخ 4/3/2016
 174. نرم افزار جدیدرسیور تکنومات مدل tm-f3/5-hd به تاریخ 4/3/2016
 175. نرم افزار جدید رسیور تکنومات مدل -TM-5402-M3-0.01pبه تاریخ 4/3/2016
 176. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل S-1210HD_Aron_3.45 به تاریخ 23/3/2016
 177. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل S-1211HD_Nero_3.45 به تاریخ 23/3/2016
 178. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل S-1211HD_Nero_VFD-3.45 به تاریخ 23/3/2016
 179. نرم افزار جدید رسیورTECHNOSAT مدل k3_classical_cstm_gd به تاریخ 23/3/2016
 180. لودربرای انتقال نرم افزاربه رسیورTechnomate TM-1500 CI
 181. لودربرای انتقال نرم افزاربه رسیورTechnomate TM-3100 CI
 182. نرم افزار جدید رسیورtechnosat مدل s-1227hd_heavy_metal_1.12 به تاریخ 2016/04/14
 183. فایل فلاش رسیویر technosat ts-1500 hd
 184. نرم افزار جدید رسیورtechnosat مدل S-1225HD_ABLE_1.26 به تاریخ 2016/05/08
 185. نرم افزار جدید رسیورtechnosat مدل S-1227HD_HEAVY_METAL_1.13 به تاریخ 2016/05/08
 186. نرم افزار جدید رسیورtechnosat مدل TECHNOSAT-k3_classical به تاریخ 2016/05/08
 187. نرم افزارجدید رسیور تکنومات مدل TM5402-M3 بهv146p تاریخ 27/8/2016 فیکس سیسیتم کدگذاریTANDberg
 188. نرم افزار جدید رسیور technosats-1247hd_1.17بتاریخ 04-12-2016
 189. نرم افزار جدید رسیور technosats-1237hd_1.17بتاریخ 04-12-2016
 190. نرم افزار جدید رسیور technosats-1227hd_1.17بتاریخ 04-12-2016
 191. نرم افزار جدید رسیورtechnosat S-1223HD_Rocket_3.65 تاریخ 2017/02/02
 192. نرم افزار جدید رسیورtechnosat S-1224HD_Stealth_modern_3.65 تاریخ 2017/02/02
 193. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1218HD_2.12به تاریخ 25/02/2017
 194. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1225HD_ABLE_2.13 به تاریخ 28/03/2017
 195. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1218HD_2.13به تاریخ 28/03/2017
 196. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1227HD_2.13به تاریخ 28/03/2017
 197. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1237HD_2.13به تاریخ 28/03/2017
 198. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1247HD_2.13به تاریخ 28/03/2017
 199. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1228HD_2.14 به تاریخ 04/04/2017
 200. نرم افزار جدید رسیور technosat S-1218HD_2.14 به تاریخ 04/04/2017
 201. نرم افزار رسیورtechnosatمدل s-1248hd_2.27به تاریخ 3/8/2017
 202. نرم افزار جدید رسیور technosat مدل S-1258HD ورژن V2 .30 بتاریخ 2017/08/31
 203. نرم افزار جدید رسیور technosat مدل S-1248HD ورژن V2 .30 بتاریخ 2017/08/31
 204. نرم افزار جدید رسیور technosat مدل S-1228HD ورژن V2 .30 بتاریخ 2017/08/31
 205. نرم افزار جدید رسیور technosat مدل S-1218HD ورژن V2 .30 بتاریخ 2017/08/31
 206. نرم افزار جدید رسیور technosat مدل S-1247HD ورژن V2 .30 بتاریخ 2017/08/31
 207. نرم افزار جدید رسیور technosat مدل S-1237HD ورژن V2 .30 بتاریخ 2017/08/31
 208. نرم افزار جدید رسیور technosat مدل 1225HD_ABLE ورژن V2 .20 بتاریخ 2017/08/31
 209. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل s-1227hd_s-1237hd_s-1247hd ورژن v2.40 به تاریخ : 2017/11/07
 210. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل s-1218hd_s-1228hd ورژن v2.41 به تاریخ : 2017/11/07
 211. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل s-1248hd_s-1258hd ورژن v2.41 به تاریخ : 2017/11/07
 212. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1247HD ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 213. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1237HD ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 214. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1227HD ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 215. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1225HD_ABLE ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 216. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1228HD ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 217. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1218HD ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 218. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1258HD ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 219. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1248HD ورژن v2.42 به تاریخ 09/12/2017
 220. نرم افزار رسمی رسیور تکنوست مدل S-1223HD_Rocket ورژن v3.68 به تاریخ09/12/2017
 221. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور تکنوست