PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیورهای AZBox & AZSAT 1. نرم افزار جدید و رسمی AZBox مدل titan - Twin به تاریخ2013.10.10
 2. نرم افزار جدیدرسیور azbox bravoo+_SA به تاریخ 2013.10.21
 3. نرم افزار جدیدرسیور azsat s966 (sks+iks) به تاریخ 2013.10.21
 4. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور azbox
 5. ادیتور کانال برای رسیور azbox
 6. نرم افزار جدیدرسیور azbox مدل Moozca bravissimo twin_SA به تاریخ 2013.10.21
 7. نرم افزار جدیدرسیور azbox مدل thunder_SA به تاریخ 2013.10.21
 8. نرم افزار جدیدرسیور azbox مدل Smart II به تاریخ 2013.11.04
 9. نرم افزار جدیدرسیور azbox مدل Smart II BETA به تاریخ 2013.11.04
 10. سافتور جدید -azbox مدل OSD3C_dvbc_3.2.26173 Azbox suprise به تاریخ 05.11.2013
 11. نرم افزار جدیدرسیور azbox مدل bravoo به تاریخ 2013.11.17
 12. نرم افزار جدیدرسیور azbox مدل Bravoo HD به تاریخ 2013.11.17
 13. نرم افزار جدیدرسیور azbox مدل Bravissimo به تاریخ 2013.11.17
 14. نرم افزار جدیدرسیور azbox مدل BravissimoMoozca به تاریخ 2013.11.17
 15. نرم افزار جدیدرسیور azbox مدل Thunder به تاریخ 2013.11.17
 16. نرم افزار جدیدرسیور azbox مدل Titan به تاریخ 2013.11.17
 17. نرم افزار جدیدرسیور azsat s966 sks+iks ورژن ver131202 به تاریخ 2013.12.03
 18. نرم افزار جدیدرسیورaz s&s hd به تاریخ 2013.12.11
 19. نرم افزار جدیدرسیور azbox مدل Azbox titan Twin به تاریخ 2014.02.09
 20. نرم افزار جدیدرسیور azbox مدل Azboxthunder SA به تاریخ 2014.02.09
 21. نرم افزار جدیدرسیور azbox مدل Azbox Moozca bravissimo twin SA به تاریخ 2014.02.09
 22. نرم افزار جدیدرسیور azbox مدل Azbox bravissimo+ SA به تاریخ 2014.02.09
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZbox مدل Azbox_titan_Single_SA ورژن verX-3601 به تاریخ 07-02-2014
 24. د و رسمی رسیور AZbox مدل Azbox_thunder_SA ورژن verX-3607 به تاریخ 28-02-2014
 25. د و رسمی رسیور AZbox مدل Azbox_titan_TWIN ورژن verX-3607 به تاریخ 28-02-2014
 26. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azsat مدل s1010 به تاریخ 2014.05.13
 27. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azsat s1010به تاریخ 31/4/2014
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZSAT مدل AZSAT S966 ورژن verX-1.017 به تاریخ 02-07-2014
 29. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZSAT مدل AZSAT S1010 ورژن verX-1.019 به تاریخ 02-07-2014
 30. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Azbox Bravissimo Plusبه تاریخ 2014.07.15
 31. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOX Thunderبه تاریخ 2014.07.17
 32. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOX Bravoo HDبه تاریخ 2014.07.15
 33. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOX Bravissimo Wifi به تاریخ 2014.07.15
 34. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Azbox Bravissimo به تاریخ 2014.07.15
 35. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Azbox Titan به تاریخ 2014.07.15
 36. نرم افزار جدید رسیور azsat مدل s966 ورژن v1.014 بتاریخ 2014.07.26
 37. نرم افزار جدید رسیور azsat مدل s1010 new menu بتاریخ 2014.07.27
 38. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azsat مدل azsat s966 ورژن v1.016 به تاريخ : 2014/07/30
 39. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Azbox TRANSFORMAR BRAVISSIMO CLONE به تاریخ 2014.08.15
 40. نرم افزار جدید رسیور azsat مدلs966 ورژنv1117 بتاریخ 2014.08.12
 41. نرم افزار جدید رسیور AZPLUS مدلSKY S2000 HD ورژنv1 95 بتاریخ 2014.08.28
 42. نرم افزار جدید رسیور AZPLUS مدلSKY S1000 HD ورژنv1 95 بتاریخ 2014.08.28
 43. نرم افزار جدید رسیور Azbox مدل titan_Twin_SA ورژنVerX-3617 بتاریخ 2014.08.28
 44. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOX Bravissimo Wifi ورژن_VerX-00018 به تاریخ 2014.09.1
 45. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOX Bravissimo +sa ورژن_VerX-3617 به تاریخ 2014.09.1
 46. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Moozca_bravissimo_twin_SA ورژن_VerX-000.18 به تاریخ 2014.09.1
 47. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOX Bravissimo twin ورژن_VerX-000.18 به تاریخ 2014.09.1
 48. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOX THUNER ورژن_VerX-3617 به تاریخ 2014.09.1
 49. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOX titan_Single_SA ورژن_VerX-3617 به تاریخ 2014.09.1
 50. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOX TITAN TWIN ( 2 TURNER ) SERIAL GZ 130 ورژن_VerX-3617 به تاریخ 2014.09.1
 51. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOX Bravissimo fi ورژن 36.24به تاریخ 2014.09.30
 52. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOXmoozca Bravissimo ورژن 000.23به تاریخ 2014.09.30
 53. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOXmoozca BravissimTWIN ورژن 000.23به تاریخ 2014.09.30
 54. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azbox thundar ورژن 36.24به تاریخ 2014.09.30
 55. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azbox titan singel ورژن 36.24به تاریخ 2014.09.30
 56. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azbox titan twin ورژن 36.24به تاریخ 2014.09.30
 57. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azsat مدل azsat_ s966 ورژن v1.019 به تاریخ 2014/10/15
 58. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azsat مدل azsat_ s1010 ورژن v141014 به تاریخ 2014/10/15
 59. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azsat مدل azsat_ s1010 hd به تاریخ 2014/10/22
 60. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azsat مدل azsat_ s1010 به تاریخ 2014/10/22
 61. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOX Bravissimo twin em ورژن 36.44به تاریخ 2014.11.03
 62. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOX Bravissimo twin SA ورژن 36.44به تاریخ 2014.11.03
 63. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azsat مدل azsat_ s1010 به تاریخ 2014/11/02
 64. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azsat مدل azsat_ s1005 به تاریخ 2014/12/20
 65. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azameria مدل az s1005 به تاریخ 2014/12/20
 66. نرم افزارجدید رسیور azsat مدلs966 بتاریخ 2015.01.08
 67. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azsat مدل azsat s1010 ورژن v232 به تاریخ : 2015/02/14
 68. نرم افزار جدید و رسمی رسیور az sat مدل az sat_ azsat s1010 hd به تاریخ 20150227
 69. نرم افزار جدید رسیور azboxمدلmoozca ورژن v3.3.0 به تاریخ : 2015/07/1
 70. نرم افزار جدید رسیور azsky مدلsk4 slim ورژن v1.027به تاریخ : 2015/07/1
 71. نرم افزار جدید رسیور AZSAT مدل AZSAT S1010 (SKS+IKS+IPTV) ,ورژنv150.709 به تاریخ 2015.07.11
 72. نرم افزار جدید رسیور AZSAT مدل SKYSAT S1010 (SKS+IKS+IPTV ,ورژنv150.709 به تاریخ 2015.07.11
 73. نرم افزار جدید رسیور AZSAT مدلMiuibox S1020 (SKS+IKS+IPTV),ورژنv150.709 به تاریخ 2015.07.11
 74. نرم افزار جدید رسیور AZSAT مدلZATBOX S1010 (SKS+IKS+IPTV),ورژنv150.709 به تاریخ 2015.07.11
 75. نرم افزار جدید رسیور AZSAT مدلAZSAT S966 (SKS+IKS+Youtube),ورژنv10.27 به تاریخ 2015.07.11
 76. نرم افزار جدید رسیور SKYSATمدلSKYSAT S966 (SKS+IKS+Youtube)),ورژنv10.27 به تاریخ 2015.07.11
 77. نرم افزار جدید رسیور MiuiboxمدلMiuibox S966 (SKS+IKS+Youtube),ورژنv10.27 به تاریخ 2015.07.11
 78. نرم افزار جدید رسیور AZSAT مدلAZSAT S1010 (SKS+IKS+IPTV),ورژنv150.714 به تاریخ 2015.07.15
 79. نرم افزار جدید رسیور SKYSAT مدلSKYSAT S1010 (SKS+IKS+IPTV)ورژنv150.714 به تاریخ 2015.07.15
 80. نرم افزار جدید رسیور ZATBOX مدلZATBOX S1010 (SKS+IKS+IPTV))ورژنv150.714 به تاریخ 2015.07.15
 81. نرم افزار جدید رسیور Miuibox مدلMiuibox S1020 (SKS+IKS+IPTV)ورژنv150.714 به تاریخ 2015.07.15
 82. نرم افزار جدید و رسمی رسیور az box مدلberamiso. ورژن v1026 به تاریخ 2015.07.19
 83. نرم افزار جدید رسیور azsat مدلazsat s966_,ورژنv1.028 به تاریخ 2015.07.20
 84. نرم افزار جدید رسیور AZSAT مدل S966 (SKS+IKS+Youtube))ورژنv10.29 به تاریخ 2015.07.25
 85. نرم افزار جدید رسیور SKYSAT مدل S966 (SKS+IKS+Youtube))ورژنv10.29 به تاریخ 2015.07.25
 86. نرم افزار جدید رسیور Miuibox مدل S966 (SKS+IKS+Youtube))ورژنv10.29 به تاریخ 2015.07.25
 87. نرم افزار جدید رسیور miuibox مدل S966 (SKS+IKS+Youtube))ورژنv1030 به تاریخ 2015.08.03
 88. نرم افزار جدید رسیورAZ SAT مدل S966 (SKS+IKS+Youtube))ورژنv1030 به تاریخ 2015.08.03
 89. نرم افزار جدید رسیورSKY SAT مدل S966 (SKS+IKS+Youtube))ورژنv1030 به تاریخ 2015.08.03
 90. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOX Bravissimo به تاریخ 2014.08.03
 91. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZBOX Bravissimo twin به تاریخ 2014.08.03
 92. نرم افزار جدید رسیور AZSAT مدلs1010ورژنv10.30 به تاریخ 2015.08.07
 93. نرم افزار جدید رسیور MUIBOX مدلs1020ورژنv10.30 به تاریخ 2015.08.07
 94. نرم افزار جدید رسیور MUIBOX مدلs1020 به تاریخ 2015.08.09
 95. نرم افزار جدید رسیورskysat مدلskysat s1010 به تاریخ 2015.08.09
 96. نرم افزار جدید رسیورzatbox مدل s1010 به تاریخ 2015.08.09
 97. نرم افزار جدید رسیورazsat مدل s1010 به تاریخ 2015.08.09
 98. نرم افزار جدید و رسمی رسیورAZSKY SK4 SLIM مدل V1.031 _ورژنvT012 به تاريخ :2015.08.14
 99. نرم افزار جدید رسیورazsat مدل s1010 به تاریخ 2015.08.11
 100. نرم افزار جدید رسیورSKYSAT مدل s1010 به تاریخ 2015.08.11
 101. نرم افزار جدید رسیورZATBOX مدل s1010 به تاریخ 2015.08.11
 102. نرم افزار جدید رسیورMiuibox مدلS1020 به تاریخ 2015.08.11
 103. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azboxمدل newgen-iks ورژنv-257 به تاریخ 2015.09.06
 104. نرم افزار جدید رسیورzatbox s1010 hdبه تاریخ 2015.09.24
 105. نرم افزار جدید رسیورazsat s1010 hdبه تاریخ 2015.09.24
 106. نرم افزار جدید رسیورMiuibox مدلS1020 به تاریخ 2015.09.24
 107. نرم افزار جدید و رسمی رسیورazsat s966 _ورژنv1.035 به تاريخ :2015.10.01
 108. نرم افزار جدید و رسمی رسیورazsat s1010 _ورژنv151015به تاريخ :2015.10.16
 109. نرم افزار جدید و رسمی رسیورazsat s966ورژنv1.036به تاريخ :2016.01.08
 110. نرم افزار جدید و رسمی رسیورazsat s1010 sks+iks+iptv به تاريخ :2016.01.18
 111. نرم افزار جدید و رسمی رسیورazsat s966 به تاريخ :2016.01.18
 112. نرم افزار جدیدو رسمی ریسیور azsat_s1010 به تاریخ 29.5.2016
 113. نرم افزار جدید ریسیور azsat-s966-215121-674 به تاریخ 15.5.2016
 114. نرم افزار جدید و رسمی ریسیور azsat s966 v1.042 به تاریخ 9.7.2016
 115. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZSAT S966 به تاریخ 2016.07.28 ورژن: v1.045
 116. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AZSAT S966 به تاریخ 2016.07.28 ورژن: v1.045
 117. نرم افزار جدید ریسیور azsat-s1010-v161122 تاریخ:2016.11.24
 118. نرم افزار جدید رسیورazbox bravissimo e moozca em azbeta-به تاریخ 2017/03/19
 119. نرم افزار جدید رسیور AZSATمدل SKYSAT V10 Plus (CS+IPTV+IKS) – Europe ورژن V1.2083 به تاریخ 25/7/2017
 120. نرم افزار جدید رسیور az satمدل skysat s2020به تاریخ 13/8/2017
 121. نرم افزار جدید رسیور AZBOXمدل Azbox Spyder v.1.01 به تاریخ 20/8/2017
 122. نرم افزار جدید و رسمی رسیور azbox مدل spyder ورژن v1.10 به تاریخ 01/10/2017
 123. دانلود جدیدترین جعبه ابزار مخصوص رسیور های azbox hd در این تاپیک
 124. نرم افزار جدید رسیور az satمدلskysat s2020 به v.2.24 تاریخ 1/12/2017
 125. نرم افزار جدید رسیور az satمدل skysat s2020 به ورژن v2.44 تاریخ 19/12/2017
 126. نرم افزار جدید رسیور AZ SATمدل SKYSAT S2020 به ورژن v2.60تاریخ 5/1/2018
 127. نرم افزار جدید رسیور azbox مدل AZBOX THUNDER HD ورژنV11.6به تاریخ 2018/01/10
 128. نرم افزار جدید رسیور azbox مدل AZBOX THUNDER HD ICARO ورژنV11.6به تاریخ 2018/01/10
 129. نرم افزار جدید رسیور azbox مدل BRAVISSIMO ورژنV11.05به تاریخ 2018/01/10