PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیورهای ICON & ICOMصفحه ها : [1] 2 3

 1. نرم افزار جدید رسیور icone_600_ ورژن v1.17_ تاریخ 17-09-2013
 2. نرم افزار جدید رسیور icon900 ورژن 1.17 تاریخ 2013.9.23
 3. نرم افزار رسیور i.com مدل 1090p divx ورژن 2.11.57
 4. تاپیک پلاگین برای رسیورهای i.com
 5. لودر و ابزار برای رسیور هایi.com
 6. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل i-5000 ورژن v1.09.10346 به تاریخ 2013/11/05
 7. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل i-900 ورژن v1.05 به تاریخ 2013/11/05
 8. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل i-2600HDMI به تاریخ 2013/11/15
 9. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل i-2500HDMI به تاریخ 2013/11/15
 10. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل i-600HD به تاریخ 2013/11/15
 11. نرم افزار رسیور i.com مدل 1090p divx ورژن 2.11.77 تاریخ 2013.11.22
 12. نرم افزار رسیور i.com مدل 1080p divx ورژن 2.11.77 تاریخ 2013.11.22
 13. نرم افزار رسیور i.com مدل 1070p divx ورژن 2.11.77 تاریخ 2013.11.22
 14. نرم افزار جدید و رسمی دانگل داخلی رسیور icone مدل 8900 ورژن v1.05 به تاریخ 2014.1.19
 15. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل i-5000 ورژن v1.10 به تاریخ 2014/01/15
 16. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل i-9000 ورژن v1.10 به تاریخ 2014/01/15
 17. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل i-600 ورژن v1.11 به تاریخ 2014/01/15
 18. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل i-900 ورژن v1.10 به تاریخ 2014/01/15
 19. تاپیک قرار گرفتن سافتکم برا ی رسیورهای icon & icom
 20. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل icone_i2500hdmi به تاریخ 2014/04/02
 21. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ICONE i-2000+به تاریخ 23.05.2014
 22. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icom مدل ICOM 1090P DIVX ورژن v2.11.95 بتاریخ 2014/05/30
 23. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icom مدل ICOM 1080P DIVX ورژن v2.11.95 بتاریخ 2014/05/30
 24. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icom مدل ICOM 1070P DIVX ورژن v2.11.95 بتاریخ 2014/05/30
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Spider مدل SPIDER M200+ LED به تاريخ : 2014/06/03
 26. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Spider مدل Spider M200 به تاريخ : 2014/06/03
 27. آموزش راه اندازی توین پرتوکل در رسیور iCONE i-1100 HD PRO
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ICONE i-5500 ورژن V1.34 به تاریخ 17-06-2014
 29. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ICONE i-5000+ ورژن V1.34 به تاریخ 17-06-2014
 30. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیورicone_i-1080 hdmi n icone_i-2700 hd
 31. لودر و ابزار برای رسیور هایi.com
 32. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ICONE مدل + ICONE i-1000 به تاریخ 2014/10/08
 33. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل i-800 ورژن SVN2425 به تاریخ 2014/11/1
 34. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل i-880 ورژن SVN2425 به تاریخ 2014/11/1
 35. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone مدل T10 ورژن SVN2425 به تاریخ 2014/11/1
 36. کانال ادیتور برای رسیور + ICONE i-5000
 37. لودر برای رسیور ICONE i-2200 HD و ICONE i-2200 HD plus
 38. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل Icone_ i-007 HD ورژن V1.09.13185 به تاریخ 2014/12/05
 39. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل Icone_ S 2000 HD
 40. نرم افزار جدید رسیور icone مدل T 10 HDMI ورژن V629 به تاریخ 2015.06.24
 41. نرم افزار جدید رسیور icone مدل T 20 HDMI ورژن V629 به تاریخ 2015.06.24
 42. نرم افزار جدید رسیور icone مدلS 2500 ورژن V109 به تاریخ 2015.06.24
 43. نرم افزار جدید رسیور icone مدلI 30 ورژن V109 به تاریخ 2015.06.24
 44. نرم افزار جدید رسیور icone مدلI 30 30 ورژن V109 به تاریخ 2015.06.24
 45. نرم افزار جدید رسیور icone مدلI 70 ورژن V109 به تاریخ 2015.06.24
 46. نرم افزار جدید رسیور icone مدلI 30 ورژن V111 به تاریخ 2015.07.04
 47. نرم افزار جدید رسیور icone مدلS 10 ورژن V111 به تاریخ 2015.07.04
 48. نرم افزار جدید رسیور icone مدلI 1010 ورژن V111 به تاریخ 2015.07.04
 49. نرم افزار جدید رسیور icone مدلI 10 ورژن V111 به تاریخ 2015.07.04
 50. نرم افزار جدید رسیور icone مدلI 3030 ورژن V111 به تاریخ 2015.07.04
 51. نرم افزار جدید رسیور icone مدلI3030 ورژن V126 به تاریخ 2015.07.28
 52. نرم افزار جدید رسیور icone مدلS 2500_ ورژن V1.09.14448به تاریخ 2015.07.28
 53. نرم افزار جدید رسیور icone مدلI30_ ورژن .14448به تاریخ 2015.07.28
 54. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE_F3 ورژن .14448به تاریخ 2015.07.28
 55. نرم افزار جدید رسیور icone مدل i-1000S ورژن .14448به تاریخ 2015.07.28
 56. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE_F5 ورژن .1458به تاریخ2015.08.19
 57. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE_I1000 ورژن .1458به تاریخ2015.08.19
 58. نرم افزار جدید رسیور icone مدلI3030 ورژن127 به تاریخ 2015.09.26
 59. نرم افزار جدید رسیور icone مدلI30 ورژن127 به تاریخ 2015.09.26
 60. نرم افزار جدید رسیور icone مدلI30 ورژن128 به تاریخ 2015.10.04
 61. نرم افزار جدید رسیور icone مدلI30i30 ورژن128 به تاریخ 2015.10.04
 62. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icom مدل ICOM 1080P DIVX ورژن v2.12.19 بتاریخ 2015/10/11
 63. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icom مدل I.COM.HD-1080P DIVX 2CI ورژن v2.12.19 بتاریخ 2015/10/11
 64. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icom مدل I.COM.HD-1090P DIVX ورژن v2.12.19 بتاریخ 2015/10/11
 65. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icom مدل I.COM.HD-1090P DIVX 2CI ورژن v2.12.19 بتاریخ 2015/10/11
 66. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icom مدل I.COM.HD-1070P DIVX ورژن v2.12.19 بتاریخ 2015/10/11
 67. نرم افزار رسیور ICONمدل i3030 به تاریخ 26/10/2015
 68. نرم افزار رسیور ICONمدل i1010 به تاریخ 26/10/2015
 69. نرم افزار رسیور ICONمدل i10 به تاریخ 26/10/2015
 70. نرم افزار جدید رسیور iconبه تاریخ 4/11/2015
 71. نرم افزار جدید رسیور ICON مدل Icon i60 به تاریخ 6/11/2015
 72. نرم افزار جدید رسیور ICON مدل Icon i660 به تاریخ 6/11/2015
 73. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل Icone O8w به تاریخ 2015/12/01
 74. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل F3Wبه تاریخ 2015/12/01
 75. نرم افزار جدید و رسمی آی سونی icone i1000 hd ورژن ورژن:1.15 به تاریخ 4/12/2015
 76. dump_flash ICONE 1010
 77. نرم افزار جدید رسیور icone مدل i30به تاریخ 21/12/2015
 78. نرم افزار جدید رسیور icone مدل i3030به تاریخ 21/12/2015
 79. نرم افزار جدید رسیور iconeمدل i-600HDورژن 1.54به تاریخ 14/1/2016
 80. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE i-5000+ ورژن1.54 به تاریخ 2016/01/18
 81. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE i-5000 ورژن1.54 به تاریخ 2016/01/18
 82. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE i-600HD ورژن1.54 به تاریخ 2016/01/18
 83. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE i-900HD ورژن1.54 به تاریخ 2016/01/18
 84. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE i-9000HD ورژن1.54 به تاریخ 2016/01/18
 85. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE S.10HD ورژن1.54 به تاریخ 2016/01/18
 86. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE I.10 ورژن1.54 به تاریخ 2016/01/18
 87. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE I.1010 ورژن1.54 به تاریخ 2016/01/18
 88. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE S 2500_ ورژنV1.09.15700 به تاریخ 2016/02/21
 89. نرم افزار جدید رسیور icone مدلMR-9800S_ ورژنV1.09.15749 به تاریخ 2016/02/23
 90. نرم افزار جدید رسیور icone مدلMR-9800S_ ورژن_V1.09.16129 به تاریخ 2016/03/30
 91. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE_O8 w به تاریخ 2016/04/09
 92. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE_f3 w به تاریخ 2016/04/09
 93. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE_i3030 به تاریخ 2016/04/09
 94. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE_i3030 به تاریخ 2016/04/14
 95. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE_i30 به تاریخ 2016/04/14
 96. نرم افزار جدید رسیور icone مدلAndorid Box به تاریخ 2016/04/14
 97. نرم افزار جدید رسیور icone مدلi2020 به تاریخ 2016/04/14
 98. نرم افزار جدید رسیور icone مدلIcone_Combo_M11به تاریخ 2016/05/1
 99. نرم افزار جدید رسیور icone مدلIcone_Combo_B22به تاریخ 2016/05/1
 100. نرم افزار جدید رسیور icone مدلICONE_3Gبه تاریخ 2016/05/08
 101. تاپیک پلاگین proton برای رسیورIcom
 102. نرم افزار جدید رسیورIcone مدل 20 i-20 به تاریخ 2016.05.21
 103. فایل BOOT رسیور ICONE مدل i-3030 به تاریخ 2016.04.18
 104. نرم افزار جدید رسیور ICONE مدل i-3030 به تاریخ 2016.05.21
 105. نرم افزار جدید رسیور ICONE مدل -i-30 به تاریخ 2016.05.21
 106. نرم افزار جدید رسیور icone مدلMR-9800S_ ورژن_V1.09.16409 به تاریخ 2016/05/20
 107. نرم افزار جدید رسیور icone مدلIcone S 2500_ ورژنV1.09.16432 به تاریخ 2016/05/20
 108. فایل فلش رسیور flash icone f3 hd mini
 109. فایل فلش رسیور flash icone i-1000 plus
 110. فایل فلش رسیور flash icone t-10
 111. فایل فلش رسیور flash icone i-3030 flash icone i-303
 112. نرم افزار جدید ریسیور icone_i-850 تاریخ:2016.09.20
 113. نرم افزار جدید ریسیور icone_t10 تاریخ:2016.09.18
 114. نرم افزار جدید ریسیور icone_i-850 تاریخ:2016.09.20
 115. نرم افزار جدید ریسیور icone_i-880 تاریخ:2016.09.20
 116. نرم افزار جدید ریسیور icone_T-10 تاریخ:2016.09.20
 117. نرم افزار جدید ریسیور icone_T-20 تاریخ:2016.09.20
 118. نرم افزار جدید رسیورIcone مدل i-950 به تاریخ 2016.09.20
 119. نرم افزار جدید ریسیور icone_i30 تاریخ:2016.09.26
 120. نرم افزار جدید ریسیور icone_i3030_ip تاریخ:2016.09.27
 121. نرم افزار جدید ریسیور icone_i-50 تاریخ:2016.09.26
 122. نرم افزار جدید ریسیور icone_i4040 تاریخ:2016.09.30
 123. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone t10 به تاریخ 2.10.2016
 124. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone t20 به تاریخ 2.10.2016
 125. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ICONE i-10 به تاریخ 2.10.2016
 126. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone 3g به تاریخ 2.10.2016
 127. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ICONE i-2020 به تاریخ 2.10.2016
 128. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل Icone_ i-1010 به تاریخ 2016/10/28
 129. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل Icone_ S10 به تاریخ 2016/10/28
 130. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل Icone_ i-10 به تاریخ 2016/10/28
 131. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل Icone_ i-10 Plus به تاریخ 2016/10/31
 132. نرم افزار جدید رسیور Icone_ S-2500_2Tuner_V1.09.17457 بتاریخ 2016/11/07
 133. نرم افزار جدید رسیور Icone_ S-2000_8M_V1.09.17457 بتاریخ 2016/11/07
 134. نرم افزار جدید رسیور Icone_ i-007 HD_V1.09.17463 بتاریخ 2016/11/07
 135. نرم افزار جدید رسیور Icone_ i-700 HD_V1.09.17463 بتاریخ 2016/11/07
 136. نرم افزار جدید رسیور Icone_ i-700 PLUS HD_V1.09.17463 بتاریخ 2016/11/07
 137. نرم افزار جدید رسیور Icone_ Combo-B22 بتاریخ 2016/11/11
 138. نرم افزار جدید رسیور Icone_ Combo-M11 بتاریخ 2016/11/11
 139. نرم افزار جدید رسیور Icone_ I9000HD_V2.11 بتاریخ 2016/11/11
 140. نرم افزار جدید رسیور Icone_ I900HD_V2.11 بتاریخ 2016/11/11
 141. نرم افزار جدید رسیور Icone_ I600HD_V2.11 بتاریخ 2016/11/11
 142. نرم افزار جدید رسیور Icone_ I5500HD_V2.11 بتاریخ 2016/11/11
 143. نرم افزار جدید رسیور Icone_ I5500 PLUS_V2.11 بتاریخ 2016/11/11
 144. نرم افزار جدید رسیور Icone_ I3030_V2.11 بتاریخ 2016/11/11
 145. نرم افزار جدید رسیور ICONE Combo-M11+بتاریخ 14-11-2016
 146. نرم افزار جدید رسیور icone i50 بتاریخ 24-11-2016
 147. نرم افزار جدید رسیور icone i3030 بتاریخ 24-11-2016
 148. نرم افزار جدید رسیور icone i3030_ip بتاریخ 24-11-2016
 149. نرم افزار جدید رسیور icone 3g بتاریخ 24-11-2016
 150. نرم افزار جدید رسیور icone i30 بتاریخ 24-11-2016
 151. نرم افزار جدید رسیور icone i4040 بتاریخ 24-11-2016
 152. نرم افزار جدید رسیور icone i2020 بتاریخ 24-11-2016
 153. نرم افزار جدید رسیور icone i10_plus بتاریخ 24-11-2016
 154. نرم افزار جدید رسیور icone i10_plus_iraq بتاریخ 24-11-2016
 155. نرم افزار جدید رسیور ICONE i-980 بتاریخ 04-12-2016
 156. نرم افزار جدید رسیور ICONE i-990 بتاریخ 04-12-2016
 157. نرم افزار جدید رسیور icone t-10 plus بتاریخ 04-12-2016
 158. نرم افزار جدید رسیور icone t-20 plus بتاریخ 04-12-2016
 159. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل Icone_ i-50 HD به تاریخ 2016/12/06
 160. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل Icone_ i-3030 HD به تاریخ 2016/12/06
 161. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل Icone_ i-3030 IP HD به تاریخ 2016/12/06
 162. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل Icone_ i-30 HD به تاریخ 2016/12/06
 163. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل Icone_ i-3G HD به تاریخ 2016/12/06
 164. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل Icone_ i-2020 HD به تاریخ 2016/12/06
 165. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل Icone_ i-4040 HD به تاریخ 2016/12/06
 166. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل Icone_i-10 Plus HD به تاریخ 2016/12/06
 167. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل I10_PLUS_ARABIC به تاریخ 2016/12/10
 168. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل I10_PLUS به تاریخ 2016/12/10
 169. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل I4040 به تاریخ 2016/12/10
 170. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل I2020 به تاریخ 2016/12/10
 171. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل 3G به تاریخ 2016/12/10
 172. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل I30 به تاریخ 2016/12/10
 173. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل I 3030 IP به تاریخ 2016/12/10
 174. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل I 3030 به تاریخ 2016/12/10
 175. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Icone مدل I 50 به تاریخ 2016/12/10
 176. نرم افزار جدید رسیور icone_i1010بتاریخ 14-12-2016
 177. نرم افزار جدید رسیور icone_s10بتاریخ 14-12-2016
 178. نرم افزار جدید رسیور icone_i10بتاریخ 14-12-2016
 179. نرم افزار جدید رسیور ICONE_Android-quad-core-viiبتاریخ 14-12-2016
 180. نرم افزار جدید رسیور icone_I9000HD_V2.12بتاریخ 16-12-2016
 181. نرم افزار جدید رسیور icone_I900HD_V2.12بتاریخ 16-12-2016
 182. نرم افزار جدید رسیور icone_I600HD_V2.12بتاریخ 16-12-2016
 183. نرم افزار جدید رسیور icone_I5500HD_V2.12بتاریخ 16-12-2016
 184. نرم افزار جدید رسیور icone_I5000 PLUS_V2.12بتاریخ 16-12-2016
 185. نرم افزار جدید رسیور icone_I990HDبتاریخ 16-12-2016
 186. نرم افزار جدید رسیور icone_I970HDبتاریخ 16-12-2016
 187. نرم افزار جدید رسیور icone_I980HDبتاریخ 16-12-2016
 188. نرم افزار جدید رسیور icone_3GHDبتاریخ 16-12-2016
 189. نرم افزار جدید رسیور icone_I 2020بتاریخ 16-12-2016
 190. نرم افزار جدید رسیور icone_I 3030بتاریخ 16-12-2016
 191. نرم افزار جدید رسیور icone_I 30بتاریخ 16-12-2016
 192. نرم افزار جدید رسیورicone_i2020تاریخ:2016.12.18
 193. نرم افزار جدید رسیورicone_i30تاریخ:2016.12.18
 194. نرم افزار جدید رسیورicone_3gتاریخ:2016.12.18
 195. نرم افزار جدید رسیورicone_i3030تاریخ:2016.12.18
 196. نرم افزار جدید رسیور icone_s 2000_v1.09.17702 تاریخ:2016.12.23
 197. نرم افزار جدید رسیور ICONE_S 2500_8M_2Tuner_V1.09.17702 تاریخ:2016.12.23
 198. نرم افزار BOOTبرای رسیور ICONEمدل BOOT_ICONE_i-3030به تاریخ 13/1/2017
 199. نرم افزار جدید رسیور icone_vogueبه تاریخ 2017/01/12
 200. نرم افزار جدید رسیور ICONE_Andorid Box بتاریخ:2017/01/30
 201. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone_i 100_vm3.58 بتاریخ:2017/02/17
 202. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone_i 110_vm3.58 بتاریخ:2017/02/17
 203. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone_i 120_vm3.58 بتاریخ:2017/02/17
 204. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone_i 150_vm3.58 بتاریخ:2017/02/17
 205. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone_i 200_vg2.48 بتاریخ:2017/02/17
 206. نرم افزار جدید و رسمی رسیور icone_i 220_vg2.48 بتاریخ:2017/02/17
 207. نرم افزار جدید رسیور icone_i-150 به تاریخ 28/03/2017
 208. نرم افزار جدید رسیور icone_i-120 به تاریخ 28/03/2017
 209. نرم افزار جدید رسیور icone_i-110 به تاریخ 28/03/2017
 210. نرم افزار جدید رسیور icone_i-100 به تاریخ 28/03/2017
 211. نرم افزار جدید رسیور icone_i-200 به تاریخ 31/03/2017
 212. نرم افزار جدید رسیور icone_i-220 به تاریخ 31/03/2017
 213. نرم افزار جدید رسیورicone s 2500_v1.09.17984 تاریخ:2017/03/31
 214. نرم افزار جدید رسیورicone s 2000_v1.09.17984 تاریخ:2017/03/31
 215. نرم افزار جدید رسیورcombo_icone-b33 تاریخ:2017/03/31
 216. نرم افزار جدید رسیور icone_i10_plus تاریخ:2017/04/11
 217. نرم افزار جدید رسیور icone_i2020 تاریخ:2017/04/11
 218. نرم افزار جدید رسیور icone_3g تاریخ:2017/04/11
 219. نرم افزار جدید رسیور icone_i30 تاریخ:2017/04/11
 220. نرم افزار جدید رسیور icone_i3030_ip تاریخ:2017/04/11
 221. نرم افزار جدید رسیور icone_i3030 تاریخ:2017/04/11
 222. نرم افزار جدید رسیور icone_vogue تاریخ:2017/04/11
 223. نرم افزار جدید رسیور icone_i3030_ip_plus تاریخ:2017/04/11
 224. نرم افزار جدید رسیور icone_i10_plus به تاریخ 26/04/2017
 225. نرم افزار جدید رسیور icone_i2020 به تاریخ 26/04/2017
 226. نرم افزار جدید رسیور icone_3g به تاریخ 26/04/2017
 227. نرم افزار جدید رسیور icone_i30 به تاریخ 26/04/2017
 228. نرم افزار جدید رسیور icone_i3030_ip به تاریخ 26/04/2017
 229. نرم افزار جدید رسیور icone_i3030 به تاریخ 26/04/2017
 230. نرم افزار جدید رسیور icone_i3030_ip_plus به تاریخ 26/04/2017
 231. نرم افزار جدید رسیور icone_vogue به تاریخ 26/04/2017
 232. فیلم اموزش حذف وقفل جابجای کانال در ایکون icone t10/t20
 233. فیلم اموزش اتصال اینترنت WIFI در ایکون icone t10/t20
 234. فیلم اموزش نصب دیش گردان usals در ایکون icone t10/t20
 235. فیلم اموزش اضافه کردن ماهواره و فرکانس در ایکون icone t10/t20
 236. فیلم اموزش نصب لیست کانال اماده در ایکون icone t10/t20
 237. فیلم اموزش نصب سافتکم در استارست در ایکون icone t10/t20
 238. فیلم اموزش بازکردن کانال سه و ورزش در ایکون icone t10/t20
 239. فیلم اموزش اپگرید رسیوردر ایکون icone t10/t20
 240. فیلم اموزش بازکردن کانالهای کد شده در ایکون icone t10/t20
 241. فایل dump برای رسیورهای iconeمدلvogue به تاریخ 19/5/2017
 242. نرم افزار جدید رسیور IconeمدلICONE_I10_PLUS به تاریخ 3/6/2017
 243. نرم افزار جدید رسیور Iconeمدل ICONE_I10_PLUS_ARABICبه تاریخ 3/6/2017
 244. نرم افزار جدید رسیور Iconeمدل ICONE_I3030_PLUS_به تاریخ 3/6/2017
 245. نرم افزار جدید رسیور Iconeمدل ICONE_VOGUE_به تاریخ 3/6/2017
 246. نرم افزار جدید رسیور Iconeمدل_Icone_I5000+_V2.13به تاریخ 3/6/2017
 247. نرم افزار جدید رسیور Iconeمدل_Icone_I5500_V2.13به تاریخ 3/6/2017
 248. نرم افزار جدید رسیور Iconeمدل ICONE_3G_به تاریخ 3/6/2017
 249. نرم افزار جدید رسیور Iconeمدل ICONE_I30_به تاریخ 3/6/2017
 250. نرم افزار جدید رسیور Iconeمدل ICONE_I50_به تاریخ 3/6/2017