PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : بخش رسیورهای (SAMSAT HD-SD)



صفحه ها : [1] 2

 1. سافتور جدید رسیور های samsat hd80/hd70 به تاریخ 25/2/2012
 2. سافتور جدید رسیور هایSamsat 560 /570/SAMSAT HD 50به تاریخ 25/2/2012
 3. نرم افزار جدید ریسیور Samsat HD55 به تاریخ 26-10-2012
 4. نرم افزار جدید رسیور Samsat HD65+55 TITAN به تاریخ 2013.3.23
 5. نرم افزار جدید رسیور Samsat HD75 TITAN به تاریخ 2013.3.23
 6. نرم افزار جدید رسیور Samsat HD95 TITAN به تاریخ 2013.3.23
 7. نرم افزار جدید رسیورsamsat hd 55 titan hd 65 titanبتاریخ18.06.2013
 8. نرم افزار جدید رسیورsamsat_hd600 ورژن v3434 بتاریخ12.11.2013
 9. نرم افزار جدید رسیورsamsat_hd5000 ورژنv3434 بتاریخ12.11.2013
 10. ورژن جدید v3434 رسیور samsat_hd700 بتاریخ 12.11.2013
 11. نرم افزار جدید سام ست مدل samsat hd700 ورژن V3436 به تاریخ 2013-11-17
 12. نرم افزارجدید رسیورsamsat_hd800به تاریخ18/11/2013
 13. نرم افزار جدیداستارستSAMSAT_HD_65_titan بتاریخ21/11/2013
 14. نرم افزار جدید سام ست مدل samsat.hd.60.titan به تاریخ 05.12.2013
 15. نرم افزار جدید سام ست مدل samsat.hd.90.titan به تاریخ 05.12.2013
 16. نرم افزار جدید سام ست مدل Samsat70HD به تاریخ 05.12.2013
 17. نرم افزار جدید سام ست مدل samsat.hd.50.titan به تاریخ 05.012.2013
 18. نرم افزار جدید سام ست مدل samsat570 به تاریخ 05.012.2013
 19. نرم افزار جدید رسیور سامستsamsat_2500_hd بتاریخ12.12.2013
 20. نرم افزار جدید و رسمی رسیور سامست samsat_hd600_vfd بتاریخ08.12.2013
 21. نرم افزار جدید و رسمی رسیور سامست samsat_hd5000_led بتاریخ08.12.2013
 22. نرم افزار جدید و رسمی رسیور سامست samsat_hd700_vfd بتاریخ08.12.2013
 23. نرم افزار جدید رسیورsamsat_hd600_vfd_mk بتاریخ 18/12/2013
 24. نرم افزار جدید رسیور سامستsamsat hd800 ورژنv1.09.10855 بتاریخ19.12.2013
 25. نرم افزار جدید سام ست مدل samsat_hd5000 ورژن v34.53به تاریخ 23-12-2013
 26. نرم افزار جدید سام ست مدل samsat_hd600 ورژن v34.53به تاریخ 23-12-2013
 27. نرم افزار جدید رسیور سامست مدلsamsat_f1_cr_xbox_led_emu بتاریخ09.01.2014
 28. نرم افزار جدید رسیور سامستSamsat_HD_55_titan بتاریخ08.01.2014
 29. روش فعال سازی wifi در رسیورهای سامساتSamsat hd 50/60/90 Tatin
 30. فایل بوت boot رسیور های سام ست Samsat 560/570
 31. طریقه فعال سازی دانگل داخلی (morebox) رسیور samsat 80hd
 32. نرم افزار رسمی رسیور Samsat 560 به تاریخ16/1/2014
 33. نرم افزار رسمی رسیور Samsat 570 به تاریخ16/1/2014
 34. .فایل دامپ برای رسیور سام ست samsat sa2000f
 35. فایل دامپ برای رسیور سام ست samsat 60hd
 36. فایل دامپ برای رسیور سام ست samsat mini hd 4000
 37. فایل دامپ برای رسیور سام ست samsat 90 titan hd
 38. فایل دامپ برای رسیور سام ست samsat 65 titan hd
 39. فایل دامپ برای رسیور سام ست samsat 560
 40. فایل دامپ برای رسیور سام ست samsat 570
 41. فایل دامپ برای رسیور سام ست samsat 50hd
 42. فایل دامپ برای رسیور سام ست samsat 70hd
 43. فایل دامپ برای رسیور سام ست samsat 80hd
 44. نرم افزار جدید سام ست مدل Samsat.70HD به تاریخ 2014-01-15
 45. نرم افزار جدید سام ست مدل Samsat.80H به تاریخ 2014-01-15
 46. نرم افزار جدید سام ست مدل samsat.hd60.titan به تاریخ 2014-01-
 47. نرم افزار جدید سام ست مدل samsat.hd50.titan به تاریخ 2014-01-15
 48. نرم افزار جدید سام ست مدل samsat.hd90.titanبه تاریخ 2014-01-15
 49. نرم افزار جدید Samsat HD 65 به تاریخ 27.01.2014
 50. نرم افزار جدید Samsat HD 55 Black به تاریخ 27.01.2014
 51. نرم افزار رسیورهای Samsat HD 65 titan به تاریخ31.01.2014
 52. نرم افزار رسیورهای Samsat HD 55 titan به تاریخ31.01.2014
 53. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل hd700 بتاریخ 13-3-2014
 54. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل hd600 بتاریخ 13-3-2014
 55. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل hd650 بتاریخ 13-3-2014
 56. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل 5000HD-5100HDبتاریخ 13-3-2014
 57. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SAMSAT مدل SAMSAT_HD5000_HD5100 ورژن v3490 بتاریخ 2014/03/12
 58. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SAMSAT مدل SAMSAT_HD700 ورژن v3490 بتاریخ 2014/03/12
 59. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SAMSAT مدل SAMSAT_HD600_HD650 ورژن v3490 بتاریخ 2014/03/12
 60. نرم افزار جدید سام ست مدلsamsat hd 65 titan_emu_1.6.15 به تاریخ 2014.3.15
 61. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SAMSAT مدل SAMSAT_HD5100 ورژن v3494 بتاریخ 2014/03/21
 62. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SAMSAT مدل SAMSAT_HD700 ورژن v3494 بتاریخ 2014/03/21
 63. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SAMSAT مدل SAMSAT_HD5000 ورژن v3494 بتاریخ 2014/03/21
 64. نرم افزار جدید و رسمی رسیور samsat مدل samsat_hd_2500 بتاریخ 2014/04/10
 65. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SAMSAT مدل SAMSAT_HD_80_Galaxy بتاریخ 2014/04/10
 66. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SAMSAT مدل SAMSAT_HD5000 ورژن v3507 بتاریخ 2014/05/02
 67. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SAMSAT مدل SAMSAT_HD700 ورژن v3507 بتاریخ 2014/05/02
 68. نرم افزار جدید و رسمی رسیور SAMSAT مدل SAMSAT_HD600 ورژن v3507 بتاریخ 2014/05/02
 69. نرم افزار جدید و رسمی رسیور samsat_hd650_hd650superورژنv3531به تاریخ30.05.2014
 70. نرم افزار جدید و رسمی رسیور سام ست مدلsamsat_hd600ورژنv3531به تاریخ30.05.2014
 71. نرم افزار جدید و رسمی رسیور سام ستsamsat_65hd_titan به تاریخ 2014/06/21
 72. نرم افزار جدید و رسمی رسیور سام ستsamsat_65hd_titan به تاریخ 2014/06/21
 73. نرم افزار جدید رسیورsamsat hd 55 با منو رسیور استارتراک بتاریخ 10.07.2014
 74. نرم افزار جدید رسیور سامست مدلSamsat Android HD1 به تاریخ 12.07.2014
 75. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور samsat
 76. نرم افزار جدید رسیورSAMSAT مدل samsat5100 ورژن 35.62 بتاریخ 2014.11.01
 77. نرم افزار جدید رسیورSAMSAT مدل samsat5000 ورژن 35.62 بتاریخ 2014.10.31
 78. نرم افزار جدید رسیورSAMSAT مدل samsat650 ورژن 35.62 بتاریخ 2014.10.30
 79. نرم افزار جدید رسیورSAMSAT مدل samsat600‏ ورژن 35.62 بتاریخ 2014.10.30
 80. نرم افزار جدید رسیورSAMSAT مدل samsat700‏ ورژن 35.62 بتاریخ 2014.10.30
 81. نرم افزار جدید رسیورSAMSAT مدل samsat800‏ ورژن 35.62 بتاریخ 2014.10.30
 82. پلاگین webtv برای رسیورSAMSAT LINUX برای پکیجBEINSPORT FULL PACKAGE
 83. نرم افزار جدید رسیورSAMSAT مدل samsatHD55‏ بتاریخ 2014.12.25
 84. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل galaxy 55hd ورژن v3597 بتاریخ 2015.02.06
 85. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل galaxy 75hd ورژن v3597 بتاریخ 2015.02.06
 86. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل 5100hd super ورژن v3597 بتاریخ 2015.02.06
 87. نرم افزار جدید رسیورSAMSAT مدل 5100 mini HD‏ ورژن V3597 بتاریخ 2015.02.06
 88. نرم افزار جدید رسیورSAMSAT مدل 5000 mini HD‏ ورژن V3597 بتاریخ 2015.02.06
 89. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل 600hd‏ ورژن v3597 بتاریخ 2015.02.06
 90. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل 650hd-650hd super‏ ورژن v3597 بتاریخ 2015.02.06
 91. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل samsat 700hd‏ ورژن v3597 بتاریخ 2015.02.06
 92. نرم افزار جدید رسیورSamsat HD 55 speedcamd به تاریخ 15/3/2015
 93. نرم افزار جدید رسیور SuperBox 9000 hd speedcamdبه تاریخ 15/3/2015
 94. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل samsat minihd 1500 galaxy بتاریخ 2015.05.14
 95. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل samsat hd 30 بتاریخ 2015.05.14
 96. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل samsat fta 200 delux hd تاریخ 2015.05.14
 97. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل samsat hd 2000 galaxy بتاریخ 2015.05.14
 98. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل samsat mini hd 5500 بتاریخ 2015.05.14
 99. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل samsat HD700 بتاریخ 2015.06.22
 100. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل samsat HD600 بتاریخ 2015.06.22
 101. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل samsat HD650SUPER بتاریخ 2015.06.22
 102. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل samsat HD650 بتاریخ 2015.06.22
 103. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل samsat HD5100LED بتاریخ 2015.06.22
 104. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل samsat HD5100SUPER بتاریخ 2015.06.22
 105. نرم افزار جدید رسیور samsat_ مدل hd800 ورژن v1.51 به تاریخ 2015.07.04
 106. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل SAMSAT_65_Titan_synaps_1.6.71 بتاریخ 2015.07.01
 107. سافتکم جدید برای رسیور samsat
 108. نرم افزار جدید رسیور samsat_ مدل hd800 ورژن v1.53 به تاریخ 2015.07.09
 109. نرم افزار جدید رسیور samsat_ مدل SAMSAT_HD5100_LED_RT ورژن v36.30 به تاریخ 2015.07.19
 110. نرم افزار جدید رسیور samsat_ مدل HD700_VFD_MK ورژن v36.30 به تاریخ 2015.07.19
 111. نرم افزار جدید رسیور samsat_ مدل _ HD650SUPER_VFD_RT ورژن v36.30 به تاریخ 2015.07.19
 112. نرم افزار جدید رسیور samsat_ مدل _ HD650 _VFD_RT ورژن v36.30 به تاریخ 2015.07.19
 113. نرم افزار جدید رسیور samsat_ مدل hd 650 super vdf.mk ورژن v36.30 به تاریخ 2015.07.19
 114. نرم افزار جدید رسیور samsat_ مدل hd 650 vdf.mk ورژن v36.30 به تاریخ 2015.07.19
 115. نرم افزار جدید رسیور samsat_ مدل hd 600 vdf.mk ورژن v36.30 به تاریخ 2015.07.19
 116. نرم افزار جدید رسیور samsat_ مدل_MINI_HD5100Super_LEDF_NT ورژن v36.36 به تاریخ 2015.07.19
 117. نرم افزار جدید رسیور samsat_ مدل_MINI_HD5100Super_LEDF_CS. ورژن v36.36 به تاریخ 2015.07.19
 118. نرم افزار جدید رسیور samsat_ مدل_MINI_HD5000. ورژن v36.36 به تاریخ 2015.07.19
 119. نرم افزار جدید رسیور samsat_ مدلSAMSAT 65HS TITAN . ورژن 1.6.92به تاریخ 2015.10.24
 120. نرم افزار جدید رسیورsamsat mini hd 5100 super به تاریخ 9/11/2015
 121. نرم افزار جدید رسیورSAMSAT HD800_8M_2Tuner_V1.09.15288 به تاریخ 19/12/2015
 122. نرم افزار رسیور Samsat HD.emue 1.6.94 ...visionNetبه تاریخ 28/12/2015
 123. نرم افزار جدید رسیور samsat_ مدلSAMSAT_800HD_8M_2Tuner به تاریخ 2016.1.6
 124. نرم افزار جدید رسیورSAMSAT F1 HD ورژن 1.5.32با قابلیت ساپورت سیستم PowerVuبه تاریخ 30/1/2016
 125. نرم افزار جدید رسیور samsat مدلHD 90 PLUSبه تاریخ 2016.03.12
 126. نرم افزار جدید رسیور samsat hd1200 به تاریخ 18/3/2016
 127. نرم افزار جدید رسیور SAMSAT HD600 super به تاریخ 18/3/2016
 128. نرم افزار جدید رسیور SAMSAT HD75 Galaxy MINI به تاریخ 18/3/2016
 129. نرم افزار جدید رسیور SAMSAT 200delux .بتاریخ 2016.03.20
 130. نرم افزار جدید رسیور سامست مدل Samsat HD 1.7.01 black synaps به تاریخ 5/4/2016
 131. نرم افزار رسیور SAMSAT_MINI_HD5100Superورژن v1.6.5.0 به تاریخ 2016/05/10
 132. نرم افزار رسیور SAMSAT HD600Superورژن v1.6.5.0 به تاریخ 2016/05/10
 133. فایل فلش رسیور samsat 530 usb hdmi
 134. فایل فلش Samsat Mini 3000HD
 135. فایل فلشsamsat m1
 136. تاپیک پلاگین proton برای رسیورSAMSAT
 137. نرم افزار رسیور samsat 65 hd titanورژن v1.7.0.1 به تاریخ 2016/05/22
 138. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور samsat s1200
 139. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور samsat fta100plus
 140. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور samsat fta300plus
 141. لودر برای انتقال نرم افزار به رسیور samsat 2000
 142. نرم افزار رسیور samsat_F1_hd_galaxy به تاریخ 2016.06.28
 143. فایل فلش رسیور SAMSAT 510-titan
 144. نرم افزار جدید رسیورSAMSAT_HD40_MINi V0225 تاریخ:2016.08.01
 145. نرم افزار جدید رسیورsamsat_hd60mini v17.16 تاریخ:2016.08.01
 146. جدیدترین لیست کانال ریسیور samsat_hd
 147. نرم افزار جدید ریسیور سام ست SAMSAT_HD 1300_mini_V8.08.03 تاریخ:2016.08.03
 148. نرم افزار جدید رسیور SAMSAT_HD60MINI_LEDF_GM_v17.35 تاریخ:2016.08.11
 149. نرم افزار جدید رسیور سامست مدل samsat 65 titan 1.7.11به تاریخ 2/11/2016
 150. نرم افزار جدید ریسیورsamsat_hd 4100super_ledf_gm تاریخ:2016.11.26
 151. نرم افزار جدید ریسیورsamsat_hd 600super_ledf_gm تاریخ:2016.11.26
 152. نرم افزار جدید ریسیورsamsat_tl500_ledf_gm تاریخ:2016.11.26
 153. نرم افزار جدید ریسیورsamsat_tl100_ledf_gm تاریخ:2016.11.26
 154. نرم افزار جدید ریسیورsamsat_hd500_super_ledf_mk تاریخ:2016.11.26
 155. نرم افزار جدید ریسیورSAMSAT_MINI_HD5100Super_LEDF_MK تاریخ:2016.11.26
 156. نرم افزار جدید ریسیورsamsat_hd600_vfd_mk تاریخ:2016.11.26
 157. نرم افزار جدید ریسیورsamsat_hd700_vfd_mk تاریخ:2016.11.26
 158. نرم افزار جدید ریسیورsamsat_hd5100_led_rt تاریخ:2016.11.26
 159. نرم افزار جدید ریسیورsamsat_hd5100_led_mk تاریخ:2016.11.26
 160. نرم افزار جدید ریسیورsamsat_hd5000_led_mk تاریخ:2016.11.26
 161. نرم افزار جدید ریسیورsamsat_hd650super_vfd_rt تاریخ:2016.11.26
 162. نرم افزار جدید رسیور samsat_hd600_vfd_mk به تاریخ 2016/12/10
 163. نرم افزار جدید رسیور samsat_hd650super_vfd_rt به تاریخ 2016/12/10
 164. نرم افزار جدید رسیور samsat_hd650 _vfd_rt به تاریخ 2016/12/10
 165. نرم افزار جدید رسیور samsat_hd700_vfd_mk به تاریخ 2016/12/10
 166. نرم افزار جدید رسیور samsat_hd4100super_ledf_gm به تاریخ 2016/12/10
 167. نرم افزار جدید رسیور samsat_hd5100_led_mk به تاریخ 2016/12/10
 168. نرم افزار جدید رسیور samsat_hd5000_led_mk به تاریخ 2016/12/10
 169. نرم افزار جدید رسیور samsat_hd5100_led_rt به تاریخ 2016/12/10
 170. نرم افزار جدید رسیور SAMSAT_MINI_HD5100Super_LEDF_MK به تاریخ 2016/12/10
 171. نرم افزار جدید رسیورnocard_rt5370_samsat_hd1200_super_ledf_g mبتاریخ:2016.12.23
 172. نرم افزار جدید رسیورnocard_samsat_hd1200_mini_gmبتاریخ :2016.12.23
 173. نرم افزار جدید رسیورnocard_samsat_hd1200_super_ledf_gmبتا ریخ:2016.12.23
 174. نرم افزار جدید رسیورnocard_samsat_hd1200_rt5370_min_gmبتا ریخ:2016.12.23
 175. نرم افزار جدید رسیورnocard_samsat_hd1200_sr.بتاریخ:201 6.12.23
 176. نرم افزار جدید رسیور SAMSAT HD 1300 Miniبه تاریخ 25/12/2016
 177. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل samsat_hd300_v9.01.16 به تاریخ 2017/01/20
 178. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل samsat_hd2300_v8.12.21 به تاریخ 2017/01/20
 179. نرم افزار جدید رسیورsamsat_MINI HD 3500 SUPER تاریخ 2017/01/26
 180. نرم افزار جدید رسیورsamsat_HD60MINI_LEDF_GM V37.40 تاریخ 2017/02/02
 181. نرم افزار جدید رسیورsamsat_HD100_LEDF_GM V37.40 تاریخ 2017/02/02
 182. نرم افزار جدید رسیورsamsat_HD1200_SR V37.40 تاریخ 2017/02/02 old wifi
 183. نرم افزار جدید رسیورsamsat_HD1200_mini GM V37.40 تاریخ 2017/02/02 old wifi
 184. نرم افزار جدید رسیورsamsat_HD1200_SUPER_LEDF GM V37.40 تاریخ 2017/02/02 NEW wifi
 185. نرم افزار جدید رسیورsamsat_HD1200_SUPER_LEDF GM V37.40 تاریخ 2017/02/02 old wifi
 186. نرم افزار جدید رسیورsamsat_HD1200_MINI GM V37.40 تاریخ 2017/02/02 old wifi
 187. نرم افزار جدید رسیورnocard samsat hd1200 super ledf_gm ورژن v18.63 بتاریخ 23-02-2017 old wifi
 188. نرم افزار جدید رسیورnocard samsat hd1200 mini_gmورژن v18.63 بتاریخ 23-02-2017 old wifi
 189. نرم افزار جدید رسیور samsat 100hd_ledf_gmورژن v18.63 بتاریخ 23-02-2017
 190. نرم افزار جدید رسیور samsat hd60mini_ledf_gmورژن v18.63 بتاریخ 23-02-2017
 191. نرم افزار جدید رسیور SAMSATMINI_HD5100Super LEDF MKورژن V18.63 بتاریخ 25-02-2017
 192. نرم افزار جدید رسیور samsathd500_super ledf mkورژن v18.63 بتاریخ 25-02-2017
 193. نرم افزار جدید رسیور samsathd 600_super ledf mkورژن v18.63 بتاریخ 25-02-2017
 194. نرم افزار جدید رسیور samsathd 4100_super ledf mkورژن v18.63 بتاریخ 25-02-2017
 195. نرم افزار جدید رسیورsamsat hd 50 titan تاریخ:2017/03/31
 196. نرم افزار جدید رسیورsamsat hd60 titan تاریخ:2017/03/31
 197. نرم افزار جدید رسیورsamsat hd90 تاریخ:2017/03/31
 198. نرم افزار جدید رسیورsamsat hd 90 titan تاریخ:2017/03/31
 199. نرم افزار جدید رسیورsamsat hd 90 plus تاریخ:2017/03/31
 200. نرم افزار جدید رسیورsamsat mini hd 3500 تاریخ:2017/03/31
 201. نرم افزار جدید رسیورsamsat hd 50 titan mini تاریخ:2017/03/31
 202. نرم افزار جدید رسیورsamsat mini hd 5500 تاریخ:2017/03/31
 203. نرم افزار جدید رسیورsamsat HD 2000 GALAXY تاریخ:2017/03/31
 204. نرم افزار جدید رسیورsamsat FTA 200 DELUX HD تاریخ:2017/03/31
 205. نرم افزار جدید رسیورsamsat 2500HD تاریخ:2017/03/31
 206. نرم افزار جدید رسیورsamsat HD 50 PLUS تاریخ:2017/03/31
 207. نرم افزار جدید رسیورsamsat MINI HD 3500 SUPER تاریخ:2017/03/31
 208. نرم افزار جدید رسیورsamsat FTA 200 DELUX HD تاریخ:2017/03/31
 209. نرم افزار جدید رسیورsamsat 200 DELUX HD MINI تاریخ:2017/03/31
 210. نرم افزار جدید رسیور samsat-100-hd-ledf-gm به تاریخ 24.05.2017
 211. نرم افزار تبدیلی رسیور سامست به ایستار Samsat600_to_Istar-V3758به تاریخ 2/6/2017
 212. نرم افزار جدید رسیور سامست مدلSamsat 2300 HD mini به تاریخ 7/6/2017
 213. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل samsat hd 2400 mini بتاریخ 2016.05.22
 214. نرم افزار جدید رسیورsamsat مدل samsat hd 1400 mini بتاریخ 2016.05.22
 215. نرم افزار جدید رسیور samsat hd 50 titan به تاریخ 28.07.2017
 216. نرم افزار جدید رسیور samsat hd 60 titan به تاریخ 28.07.2017
 217. نرم افزار جدید رسیور samsat hd 90 به تاریخ 28.07.2017
 218. نرم افزار جدید رسیور samsat hd 90 titan به تاریخ 28.07.2017
 219. نرم افزار جدید رسیور samsat hd 90 plus به تاریخ 28.07.2017
 220. نرم افزار جدید رسیور samsat mini hd 3500 به تاریخ 28.07.2017
 221. نرم افزار جدید رسیور samsat hd 50 titan mini به تاریخ 28.07.2017
 222. نرم افزار جدید رسیور samsat mini hd 5500 به تاریخ 28.07.2017
 223. نرم افزار جدید رسیور samsat hd 2000 galaxy به تاریخ 28.07.2017
 224. نرم افزار جدید رسیور samsat fta 200 delux hd به تاریخ 28.07.2017
 225. نرم افزار جدید رسیور samsat 2500hd به تاریخ 28.07.2017
 226. نرم افزار جدید رسیور samsat hd 50 plus به تاریخ 28.07.2017
 227. نرم افزار جدید رسیور samsat mini hd 3500 super به تاریخ 28.07.2017
 228. نرم افزار جدید رسیور samsat FTA 200 DELUX HD به تاریخ 28.07.2017
 229. نرم افزار جدید رسیور samsat200 DELUX HD MINI به تاریخ 28.07.2017
 230. نرم افزار رسمیsamsat1400miniبه تاریخ 2017/08/14
 231. نرم افزار رسمیsamsat HD_1400_MINIبه تاریخ 2017/08/14
 232. نرم افزار رسمیsamsat HD_2400_MINIبه تاریخ 2017/08/14
 233. نرم افزار جدید رسیور samsat مدل HD 1500 SUPER ورژن V4082 بتاریخ 2017/08/31
 234. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat HD600 SUPER
 235. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat HD650
 236. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat HD650 SUPER
 237. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat HD700
 238. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat HD5000
 239. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat HD5100
 240. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat MINI HD5100Super
 241. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat HD1200
 242. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat HD500 SUPER
 243. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat HD1200 SUPER
 244. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat TL500
 245. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list- samsat TL100
 246. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat HD1200
 247. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat HD1200 SUPER
 248. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat HD40 MINI
 249. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat HD60 MINI
 250. اختصاصی لیست کانال اماده برای channel list-samsat HD1200 MINI