دلیل اول هنگ بسیار
دلیل دوم لن کند و تنبل این رسیور چینی
دلیل سوم تیونر ضعیف
دلیل چهار کار نکردن با هر مدل یو اس بی وایفا
دلیل پنجم نشان ندادن دقیق فرکانس
دلیل ششم شیرینگ اینترنتی اشغال این رمارک چینی
دلیل هفت چینی بودن این اشغال
دلیل هشت دمای بالا ریسیور که موجب اختلالات میشه
دلیل نهم کیفیت تصویر بسیار پایین که میشه گفت انگار دارید sd میبنید
و دلیل اخر منو زشت و سیپیو رم این رسیور هست که از اشغالترین محصولات چینی تهیه شده